Limburg zet prijsvraag uit om buitengebied te vergroenen

De stichting IKL en de provincie Limburg hebben onlangs de prijsvraag ‘Ommetjes die Limburgs buitengebied verbeteren’ uitgezet, met als doel het buitengebied te vergroenen. Inzenders van realistische plannen kunnen maximaal 6000 euro ontvangen voor het aanbrengen van markeringen, informatiepanelen, zitbanken of routebeschrijvingen.

Die zorg voor het groen is een levensvoorwaarde. Geen luxe. De provincie Limburg en Europa stellen geld beschikbaar voor 25 plannen die gericht zijn op het herstel van (historische) wandelpaden en het groene erfgoed in de Limburgse buitengebieden. Bewoners van dorpen en stadsranden, dorps- en wijkraden, heem-, natuur- en wandelverenigingen, historische kringen, en agrarische natuurverenigingen kunnen  plannen inzenden die gericht zijn op de verbetering van het leefklimaat van de dorpen, wijken en uitloopgebieden.

Ommetjes van groot belang voor leefbaarheid
Ommetjes zijn kleine wandelingen dichtbij huis. Ze zijn van groot belang voor de leefbaarheid en de gezondheid, omdat ze het buitengebied verbinden met stad en dorp en toegankelijk maken voor bewoners en wandelaars. Het kan gaan om bestaande (onverharde) paden of de aanleg of het herstel van historische lijnen langs akkers, houtwallen,heggen of beken. Hiermee wordt het ‘rondje dichtbij huis’ weer mogelijk.

Wandelpaden en landschap verbeteren
Deze verbindingen zijn van groot belang voor de identiteit van het dorp of de wijk en het welzijn van bewoners. Verder worden de karakteristieken in het cultuurlandschappen weer zicht- en beleefbaar. Dat is niet alleen van belang voor de mensen die hier wonen, werken en recreëren. Maar ook voor de planten en dieren die hier kunnen voorkomen. De stichting IKL en de Provincie willen met bewoners de concrete aanleg en het herstel van wandelpaden en het omliggende landschap bevorderen.

Tot 30 april inzenden
Uitgewerkte plannen voor de eerste ronde van de ‘ommetjes-wedstrijd’ kunnen tot 30 april 2010 ingediend worden bij de stichting IKL. Een deskundige jury zal zich in mei buigen over de kwaliteit van de plannen en de beste ommetjes uitkiezen.

Meer informatie

Bron:
IKL Limburg