Kin­de­ren ver­groe­nen hun school met bomen en bloe­men

De leer­lin­gen van het Bel­gi­sche Hout­land­in­sti­tuut in Tor­hout heb­ben hun school een groe­ne tint gege­ven. Een jaar lang plant­ten ze bomen, zaai­den ze een bloe­men­wei­de en groe­ven ze een poel.

“Groen werkt rust­ge­vend en ont­span­nend”, moti­veert coördinator Peter Wat­thy het pro­ject. “En het is nu een­maal aan­ge­na­mer ver­toe­ven op een groen school­do­mein dan in een beton­nen burcht. De leer­lin­gen heb­ben daar­om samen met enke­le ouders en leer­krach­ten een jaar lang de han­den uit de mou­wen gesto­ken.”

 

Lees hier het vol­le­di­ge bericht »

 

Bron:
Nieuws­blad