Groen en stadslandbouw verbeteren stadsklimaat

Begroeiing en landbouw kunnen in een stad een goed leefklimaat aanmerkelijk verbeteren. Veel beton zonder begroeiing kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een stad kan aanvoelen als een woestijn. Op 1 november tijdens  Energy 4 Next Generations vertelt landbouwdeskundige Wijnand Sukkel hoe de footprint van een stad aanmerkelijk kan worden verbeterd. Effecten van groen op […]

‘Recreratieschouw’ helpt kwaliteit van recreatiegebieden te verbeteren

Recreanten zijn tegenwoordig op zoek naar bijzondere en unieke belevingen. Het wordt daarom steeds lastiger om het bezoekers van parken of natuurgebieden naar de zin te maken. Maar de recreant, en dus ook de beleving, bestaan niet. Alterra Wageningen UR vond een methode om de recreatieve kwaliteit van bos- en natuurgebieden te bepalen en te […]

Verbeteren leefbaarheid en sociale cohesie met groen

In 2012 start in Ede een project om de leefbaarheid en sociale cohesie te verbeteren door middel van groene activiteiten in wijken waar dit extra aandacht verdient. De wijk Veldhuizen krijgt de primeur. Nu wordt onderzocht welke ideeën en wensen er in de wijk leven en hoe groene activiteiten hierop aan kunnen sluiten. Begin 2012 maakt Het […]

Groen en daglicht verbeteren het binnenklimaat

In 2011 is vanuit het programma Bouwen met Groen en Glas een onderzoek uitgevoerd naar de  mogelijkheden om met groentoepassingen de kwaliteit van schoolgebouwen te verbeteren. Hieruit kwam naar voren dat de meerwaarde die groen in, op, aan of om een gebouw kan geven zeker wordt erkend. Maar ondanks dat vrijwel iedereen enthousiast is over […]

Luchtkwaliteit verbeteren met gerichte aanplant van groen

De luchtkwaliteit is te verbeteren door bomen en struiken aan te planten. Maar dit lukt alleen als de juiste bomen en struiken op de juiste manier worden geplant. Bovendien bestaat ook het risico dat de concentratie luchtverontreinigende stoffen omhoog gaat. Voorlichting over de mogelijkheden aan bijvoorbeeld gemeenten is dan ook beslist zinvol, adviseren onderzoekers van […]

Rotterdam opent zijn eerste gemeenschapstuin om sociale cohesie te verbeteren

Een verwaarloosd stukje openbare ruimte in de Rotterdamse wijk Hoogvliet is omgevormd tot een multifunctionele gemeenschapstuin. Het doel van deze tuin is om de sociale cohesie onder de bewoners te versterken. Hiervoor is een groene, integrale wijkaanpak ontwikkeld die de bewoners nader tot elkaar moet brengen. Op woensdag 2 juni wordt de eerste Gemeenschapstuin in […]

Spijkenisse gaat stadsbreed het groen en groene verbindingen verbeteren

Spijkenisse is een van de groenste gemeenten in de regio Rotterdam, maar veel bewoners ervaren hun stad niet als een groene stad. Om het groen beter zichtbaar te maken en als verbindingselement tussen wijken, parken en buitengebied te versterken, heeft de gemeente onlangs een Groenstructuurvisie opgesteld. Dit is een plan voor de lange termijn, om […]

1,7 miljoen euro beschikbaar voor verbeteren groengebied Amersfoort

Het Waterwingebied in Amersfoort krijgt een opknapbeurt van €1,7 miljoen. Het college van B&W heeft vandaag de randvoorwaarden bekendgemaakt voor het verbeteren van dit groengebied dat een belangrijke functie vervult als ontmoetingsplek voor bewoners van de wijken Liendert, Rustenburg en Schuilenburg. Het Waterwingebied blijft in zijn volle omvang behouden en wordt op verschillende punten opgeknapt en […]

Groene rijkswegen verbeteren luchtkwaliteit

Stadsregio Arnhem Nijmegen heeft een plan gepubliceerd dat de luchtkwaliteit moet verbeteren en dat moet bijdragen aan het tegengaan van de klimaatverandering. In het plan genaamd Eureka zijn vijf concrete oplossingen uitgewerkt, deels geïnspireerd op het onderzoek ‘Groen voor lucht’ van Alterra naar groene maatregelen langs wegen om fijn stof op te vangen. Arnhem en […]