1,7 miljoen euro beschikbaar voor verbeteren groengebied Amersfoort

Het Waterwingebied in Amersfoort krijgt een opknapbeurt van €1,7 miljoen. Het college van B&W heeft vandaag de randvoorwaarden bekendgemaakt voor het verbeteren van dit groengebied dat een belangrijke functie vervult als ontmoetingsplek voor bewoners van de wijken Liendert, Rustenburg en Schuilenburg. 

Het Waterwingebied blijft in zijn volle omvang behouden en wordt op verschillende punten opgeknapt en verbeterd. Het geld zal onder meer worden gebruikt om de toegankelijkheid van het park te verbeteren en voor het versterken van de ecologie, zoals het behouden en het zichtbaar maken van houtwallen en knotbomen en het verbeteren van recreatiemogelijkheden. De verbeteringen moeten zorgen voor meer verbinding tussen het park en de omliggende wijken.

Groenbeheerplan ontwikkelen
De gemeente gaat hiervoor samen met bewoners een groenbeheerplan ontwikkelen. Het uitgangspunt van dit plan is om het park, waarin tot 2002 nog drinkwater werd gewonnen, nog aantrekkelijker en toegankelijker te maken voor buurtbewoners.

Van het totaalbedrag is ruim €1,2 miljoen afkomstig uit het budget van Amersfoort Vernieuwt, vier ton is beschikbaar gesteld door het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie en het overige bedrag komt uit het budget voor groenonderhoud.

Bron:
Gemeente Amersfoort