Luchtkwaliteit verbeteren met gerichte aanplant van groen

De luchtkwaliteit is te verbeteren door bomen en struiken aan te planten. Maar dit lukt alleen als de juiste bomen en struiken op de juiste manier worden geplant. Bovendien bestaat ook het risico dat de concentratie luchtverontreinigende stoffen omhoog gaat. Voorlichting over de mogelijkheden aan bijvoorbeeld gemeenten is dan ook beslist zinvol, adviseren onderzoekers van de Plant Sciences Group van Wageningen UR.

Bomen en planten bezitten de unieke eigenschap dat ze gassen, zoals stikstofoxiden, op kunnen nemen met hun bladeren. Ze gebruiken die stof vervolgens voor hun eigen groei waardoor het gas niet meer schadelijk is voor omwonenden. Datzelfde geldt voor fijnstof omdat dat aan bladeren kan blijven kleven, waarna het met een regenbui op de grond terecht komt en hier wordt vastgelegd.

Naast dit directe afvangen van schadelijke stoffen kan een rij bomen, bosjes of een houtwal de concentratie schadelijke stoffen in de lucht verminderen.

De vuile lucht botst op de bomen, stijgt omhoog en vermengt zich daar met schonere lucht.

 

Effecten gering
Daarmee lijkt de aanplant van groen een ideale manier om de lucht in een gebied te zuiveren, bijvoorbeeld langs een snelweg of in een drukke stad. Daarvoor blijken de effecten echter te gering. Metingen van de lucht naast een snelweg gaven een miniem verschil te zien tussen lucht bij een traditionele houtwal en lucht zonder houtwal.

Er kleven zelfs  risico’s aan het aanplanten van groen. Te dichte vegetatie langs de weg kan de concentratie van luchtverontreinigende stoffen verhogen. Dit is het geval als de wind niet meer goed kan waaien doordat de bomen een weg met hun bladerkronen afsluiten. Daardoor is er onvoldoende menging met verse en schone lucht, ook wel het groenetunneleffect genoemd. Bovendien kunnen sommige plantensoorten de ozonconcentratie verhogen doordat ze van nature veel vluchtige organische stoffen afscheiden.

Luchtkwaliteit verhogen met groenplan
Toch kan het zinvol zijn om op een bepaalde plek de luchtkwaliteit te verbeteren met een uitgekiend groenplan. Dan is het van belang de juiste bomen en struiken neer te zetten en het juiste aantal te planten in een goede structuur. Daarmee vangt het groen zoveel mogelijk vervuilde lucht af en is de kans op het groenetunneleffect minimaal. Onderzoekers van Plant Research International en PPO-Bomen adviseren gemeenten en bedrijven over de mogelijkheden en onmogelijkheden om met groen de luchtkwaliteit te verbeteren. Daarnaast doen ze onderzoek naar de mogelijkheden om met aanplant bijvoorbeeld de concentratie fijnstof naast stallen te verminderen.

Bron:
Nieuwsbrief Plant Sciences Group