Rotterdam opent zijn eerste gemeenschapstuin om sociale cohesie te verbeteren

Een verwaarloosd stukje openbare ruimte in de Rotterdamse wijk Hoogvliet is omgevormd tot een multifunctionele gemeenschapstuin. Het doel van deze tuin is om de sociale cohesie onder de bewoners te versterken. Hiervoor is een groene, integrale wijkaanpak ontwikkeld die de bewoners nader tot elkaar moet brengen.
Op woensdag 2 juni wordt de eerste Gemeenschapstuin in Rotterdam in gebruik genomen.
Grote sociale problemen
De Rotterdamse wijk Hoogvliet is een wijk met grote sociale problemen. In de wijk wonen veel uitkeringsgerechtigden en het is een smeltkroes van uiteenlopende culturele achtergronden. Onderling contact tussen de bewoners is niet vanzelfsprekend en het is een uitdaging om de mensen meer te betrekken bij de eigen wijk.
Gemeenschapstuin is uitstekend middel
De gemeenschapstuin is een uitstekend middel om inwoners aan het werk te helpen en tegelijkertijd sociale problemen in een wijk of buurt aan te pakken. Dankzij de gezamenlijke inspanning van diverse partijen, daarbij ondersteund door RadarAdvies, is in Hoogvliet een uitnodigende omgeving voor iedereen ontstaan. De tuin biedt voor ieder wat wils, juist omdat buurtbewoners en andere gebruikersgroepen zelf nauw betrokken zijn geweest bij de inrichting van de tuin.
Voor aanvullende informatie over de Gemeenschapstuin in Hoogvliet kunt u contact opnemen met Jacqueline van der Lubbe van RadarAdvies (06) 5343 1920.