Groen en daglicht verbeteren het binnenklimaat

In 2011 is vanuit het programma Bouwen met Groen en Glas een onderzoek uitgevoerd naar de  mogelijkheden om met groentoepassingen de kwaliteit van schoolgebouwen te verbeteren. Hieruit kwam naar voren dat de meerwaarde die groen in, op, aan of om een gebouw kan geven zeker wordt erkend. Maar ondanks dat vrijwel iedereen enthousiast is over groen, zijn er snel twijfels waar  het gaat om de praktische uitwerking, waarbij het onderhoud en de financiën de grootste struikelblokken vormen.

Op basis van deze onderzoeksresultaten is een ‘groenatlas voor basisscholen’ ontwikkeld waarin de mogelijkheden voor groentoepassingen verder zijn verkend en uitgediept. De eindrapportage van het onderzoek is het startpunt voor de bouw- en agrosector om de toepassingen van groen in de bouw van scholen samen verder vorm te geven. Het rapport doet daarbij een aantal aanbevelingen op het vlak van onderhoud, financiën en een integrale ontwerpaanpak waardoor de toepassing van groen op scholen een aanzienlijk grotere kans van slagen heeft.

Problemen met binnenklimaat zijn groot
Het onderzoek richtte zich specifiek op basisscholen, omdat hier de problemen met vooral het binnenklimaat het grootst zijn. Iedere dag zitten twintigduizend leerlingen en tweeduizend leraren ziek thuis als gevolg van het slechte binnenmilieu (GGD en Astmafonds, 2006).

Ziekmakende lucht
De huisvesting is verre van optimaal: ziekmakende lucht, te weinig daglicht en te veel lawaai. Groen  en daglicht kunnen het binnenklimaat verbeteren en daarmee veel betekenen voor de ontwikkeling, gezondheid en het welbevinden van leerlingen en leerkrachten.

Vele partijen maken proces complex
Hoewel de voordelen van groen en daglicht niet onbekend zijn, zijn groentoepassingen binnen schoolgebouwen eerder uitzondering dan regel. Doordat er vele partijen betrokken zijn bij de bouw en verbouw van scholen is het ontwerpproces van nieuwe schoolgebouwen ronduit complex. Daarbij komt dat het ambitieniveau de laatste jaren is toegenomen (o.a. binnenklimaat, duurzaamheid, energiezuinigheid, passend onderwijs) terwijl het beschikbare budget voor onderwijshuisvesting via het gemeentefonds juist is gedaald.

Doel van het project
Doel van het  onderzoeksproject Groene longen in de klas is om de acceptatie van groen en groentoepassingen op scholen te bevorderen, door manieren aan te reiken waarop groen binnen scholen inzetbaar kan zijn.

Meer informatie

Bron:
Bouwen met Groen en Glas

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.