Groene rijkswegen verbeteren luchtkwaliteit

Stadsregio Arnhem Nijmegen heeft een plan gepubliceerd dat de luchtkwaliteit moet verbeteren en dat moet bijdragen aan het tegengaan van de klimaatverandering. In het plan genaamd Eureka zijn vijf concrete oplossingen uitgewerkt, deels geïnspireerd op het onderzoek ‘Groen voor lucht’ van Alterra naar groene maatregelen langs wegen om fijn stof op te vangen. Arnhem en Nijmegen bouwen hierop voort met het planonderdeel Flora.

Flora is een van de vijf uitgewerkte programma’s in het plan Eureka. Dit rapport geeft een andere kijk op de sturingsstijl en procesaanpak. De overheid, dus ook de stadsregio, staat niet langer boven, maar tussen alle partijen. Private partijen, maatschappelijke organisaties, ondernemers en burgers kunnen zelf ook vorm en inhoud geven aan Eureka, en daarmee aan Flora. Dit plan is daarvan een goed voorbeeld: het is opgesteld door een consortium van vijf partijen, waarin behalve de Stadsregio Arnhem Nijmegen, Alterra, WUR ASG, MAQ, KEMA en Integralis PP vertegenwoordigd zijn.

Volledige informatie:
Bekijk dit rapport

Ook interessant:
Luchtkwaliteit, rijkswegbeplanting, beleid

Bron:
Stadsregio Arnhem Nijmegen