Utrecht ver­lengt sub­si­die­ter­mijn groe­ne daken

Hui­zen­be­zit­ters in Utrecht met plan­nen voor een groen dak, kun­nen nog tot medio 2011 een aan­vraag voor sub­si­die indie­nen. De sub­si­die­re­ge­ling voor groe­ne daken zou eigen­lijk deze zomer ein­di­gen, maar de gemeen­te heeft beslo­ten de ter­mijn te ver­len­gen. 

Tot nu toe heb­ben slechts zeven­tien huis­ei­ge­na­ren een sub­si­die­aan­vraag inge­diend voor een groen dak. De sub­si­die bedraagt € 30 per m2 en is maxi­maal 50% van de kos­ten met een maxi­mum van € 2.500 per dak. Dit bedrag is inclu­sief de kos­ten van een bouw­kun­dig expert.

Bewo­ners sti­mu­le­ren
Utrecht start­te de sub­si­die­re­ge­ling groe­ne daken op 15 juni 2009. Van het totaal beschik­ba­re bedrag van € 90.000 is tot nu toe zo’n € 20.000 besteed. Door de sub­si­die­ter­mijn te ver­len­gen hoopt de gemeen­te Utrech­ters te sti­mu­le­ren als­nog een aan­vraag in te die­nen. Lees over de voor­de­len van een groen dak en de voor­waar­den die Utrecht stelt op de site van de gemeen­te.