Ver­trek­kend col­le­ge Utrecht plant bomen

Het ‘vertrekkende stads­be­stuur’ van Utrecht plant­te van­daag vier bomen in het Leid­sche Rijn Park. De zeven lin­des wer­den aan­ge­bo­den door de Stich­ting Vrien­den van het Leid­sche Rijn Park.

Bestuurs­lid Ernest Pel­ders van de ‘vrienden’ wil­de met de plantac­tie het stads­be­stuur bedan­ken voor vier jaar betrok­ken­heid bij het gro­te park in wor­ding. “Het Leid­sche Rijn Park heeft de afge­lo­pen jaren weer een enor­me impuls gekre­gen. Er zijn tal­lo­ze bomen geplant, Het Lint is fors gevor­derd en steeds meer recre­an­ten en spor­ters weten de plek te vin­den. Er ont­staat een ste­vig net­werk van orga­ni­sa­ties en bewo­ners die zich voor het unie­ke park wil­len inzetten.”

Lees het vol­le­di­ge arti­kel en bekijk de foto’s »

Bron:
DNU.NU