Ver­ti­ca­le tuin in Bel­gi­sche Has­selt is klaar

De ver­ti­ca­le tuin op de gevel van het pand van Toe­ris­me Has­selt is klaar. Het is een eer­ste rea­li­sa­ties op een open­baar gebouw in Vlaan­de­ren. Het idee rond de ver­ti­ca­le tuin is onder meer ont­staan naar aan­lei­ding van de Euro­pe­se groen­wed­strijd Enten­te Flo­ra­le waar­aan de stad Has­selt mee­doet.

De han­gen­de tuin is meer dan uit­slui­tend ste­de­lijk groen­be­heer. “Hij ver­groot de bio­di­ver­si­teit en CO‑2 afbraak en bindt fijn stof”, zegt sche­pen van Groen, Johan Van­muy­sen (CD&V). “De groe­ne gevel zal onge­twij­feld een toe­ris­ti­sche trek­pleis­ter wor­den.”

Vijf­tig vier­kan­te meter
De ver­ti­ca­le tuin van Toe­ris­me Has­selt heeft een opper­vlak­te van onge­veer vijf­tig vier­kan­te meter. De stad Has­selt koos de beplan­ting en de plan­ten­mix bestaat uit groen­blij­ven­de en bloei­en­de plan­ten die elk sei­zoen kleur geven.

Inno­va­tief sys­teem
Er is ook voor de eer­ste keer gebruikt gemaakt van het inno­va­tie­ve Live­Pa­nel­sys­teem van de groen­pro­du­cent Mobi­la­ne voor de tuin. Dit wil zeg­gen dat de groe­ne gevel in de Lom­baard­straat is opge­bouwd uit Live­Pa­nel-modu­les.

Bron: 
Nieuws­blad