Opening verticale tuin en debatmiddag over verticaal groen

Op donderdagmiddag 14 oktober vindt in Arnhem de opening plaats van de verticale tuin aan de Bloemstraat. Na de opening vindt er een debat plaats dat als thema heeft: ‘Groene gevels en daken kunnen binnen vijf jaar een normaal onderdeel worden van gebouwen en de openbare ruimte’.

Voor dit debat zijn mensen uit drie disciplines (beleidsmakers, opdrachtgever en ontwikkelaars en wetenschapper) gevraagd om elk vanuit hun perceptie iets te vertellen over nut en noodzaak van groene gevels.

Deze middag is bedoeld voor ambtenaren, ontwerpers en marktpartijen met als doel inzichten te verschaffen en te delen.

De mijlpaal van het gerealiseerde project in Arnhem moet er uiteindelijk toe leiden dat ook andere opdrachtgevers met groene gevel ambities niet alleen overtuigd raken van de mogelijkheden, maar ook weloverwogen te werk gaan.

 

 

Klik hier voor meer informatie »