Unie­ke tuin met reva­li­da­tie moge­lijk­he­den

Veel men­sen den­ken bij een  zie­ken­huis aan een ste­rie­le omge­ving zon­der groen. Maar dit beeld raakt ach­ter­haald. De tuin bij het cen­trum voor Reu­ma en Reva­li­da­tie in Rot­ter­dam is daar een voor­beeld van. Het is een tuin gewor­den die aan­trek­ke­lijk is voor men­sen met reu­ma, waar hun wen­sen in ver­werkt zijn, die toe­gan­ke­lijk is voor rol­stoe­len en die in ver­bin­ding staat met de open­ba­re ruim­te.