Berichten

Meer nog dan water zorgt groen ervoor dat we ons prettig voelen in een stad op een warme zomerdag. Een goede en verspreide hoeveelheid stadsgroen is daarom essentieel om stadshitte te lijf te gaan.

Dat bewijst onderzoek van Wiebke Klemm. De promovenda landschapsarchitectuur onderzocht de bijdrage van stadsgroen aan het zogeheten thermisch comfort op warme zomerse dagen in de stad. Thermisch comfort wil zeggen: hoe wij de warmte beleven, hoe (on)aangenaam het samenspel van temperatuur, wind luchtvochtigheid en straling aanvoelt.

Als het warm is, zoeken we de schaduw op. En geen lekkerder schaduw dan die van een mooie boom. Maar gek genoeg is de relatie tussen thermisch comfort en stadsgroen volgens Klemm nauwelijks onderzocht. Meteorologen meten en berekenen van alles over hitte in de stad, maar dat zegt niks over hoe een mens die warmte echt ervaart en wat de rol van stadsgroen daarbij is. Klemm vroeg er wel naar in Arnhem, Rotterdam en Utrecht. De conclusie is helder: stadsgroen zorgt ervoor dat wij ons ‘thermisch’ prettig voelen. Water of de schaduw van gebouwen haalt het in onze beleving niet bij de verkoelende werking van een bomen.

In Utrecht werd daarnaast het thermisch comfort van het centrum, dertien parken en een stukje buitengebied gemeten door op twee bakfietsen vol apparatuur rondjes te rijden. Dat leverde gedetailleerde gegevens op over de temperatuur, de stralingstemperatuur en de zogeheten fysiologisch equivalente temperatuur. Dat laatste getal is een biometeorologische maat voor thermisch comfort. Ook de meetgegevens tonen aan dat groene plekken de koelte-eilanden in een stad zijn.

In parken is de lucht koeler (een graad Celsius), is de stralingstemperatuur lager (2,5 graad) en is de fysiologisch equivalente temperatuur lager (1,9 graad) dan in het centrum. De parken verschillen onderling tot wel twee graden in koelte. Dat komt volgens Klemm met name door de inrichting van het park. Tien procent meer boombedekking bijvoorbeeld levert een ruim drie graden lagere stralingstemperatuur op. Ook maakt het uit of er uit de richting van waar de wind komt groen aanwezig is.

De resultaten bewijzen volgens Klemm het belang van stadsgroen. Door de klimaatverandering zal de hitte in steden toenemen. Thermisch comfort zal daardoor volgens haar steeds belangrijker worden bij de inrichting van de buitenruimte. ‘Behoud en onderhoud daarom bestaand groen en zorg waar mogelijk voor meer en beter stadsgroen, zodat mensen op warme dagen een keuze hebben aan thermisch aangename plekken.’

Bron: wageningenur.nl

De Parkpergola van West 8 in het nieuwe Máximapark in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn heeft de RTV Publieksprijs Rietveldprijs 2015 gewonnen. De Rietveldprijs wordt iedere twee jaar uitgereikt aan een uitgevoerd project in de stad Utrecht, waarbij gelet wordt op de kwaliteit van het project zelf en de bijdrage aan de beleving en bruikbaarheid van de stad.
Parkpergola
De Parkpergola van West 8 in het Máximapark werd met een overgrote meerderheid van de stemmen verkozen voor de RTV Utrecht Publieksprijs. De Utrechtse burgers konden uit de selectie door de vakjury hun keuze maken en daarmee de discussie over de beleving van architectuur en stedenbouw met elkaar aangaan.
Het innovatieve ontwerp van West 8 bestaat uit betonnen honingraatelementen van 6 meter hoog, circa 3.3 meter breed en 80 centimeter diep. De 280 aaneengeschakelde elementen zijn gefundeerd op een doorgaande betonplaat op heipalen. De ‘poorten’ in de pergola worden gevormd door afwijkende eindelementen met dierenmotieven die op Escher-achtige wijze vanuit de honingraatstructuur ontstaan.
De honingraat heeft aan de buitenzijde een afgeronde vorm, waardoor de pergola een zachte uitstraling krijgt. De elementen zijn aan de binnenzijde voorzien van een grove korrelstructuur, zodat daar mos en rotsplantjes kunnen groeien. In de honingraten is ruimte voor plantenbakken of vogelkasten. De Parkpergola brengt als verticaal ecologisch landschap en natuur in de stad. Binnen de door klimplanten veroverde pergola waan je je in een beschermde wereld waar de seizoenen, de natuur en de ontmoeting voorop staan.
Bekijk hier een Youtube video over de Parkpergola.

Op dinsdag 24 november, tijdens het vakevent Future Green City in ‘s-Hertogenbosch, is de Green Deal ondertekend voor de realisatie van 1.000 hectare nieuwe stedelijke natuur. Branchevereniging VHG en NL Greenlabel zetten hiervoor hun handtekening, samen met vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Vlinderstichting en Bureau Regelink Ecologie en Landschap.
De samenwerkende partners in deze Green Deal stellen zich tot doel minimaal 1.000  natuurvriendelijk beheerde hectares te ontwikkelen in stad en dorp. Dat is goed voor de biodiversiteit en het leefklimaat in de stad. Bovendien biedt het kansen om meer kennis en ervaring op te doen met chemievrij onkruidbeheer, duurzaam inkopen en burgerparticipatie.
Groen dicht bij huis
De heer Roel Feringa, ondertekende de Green Deal namens het ministerie van Economische Zaken en merkte daarbij op dat dit de dertigste overeenkomst is op het gebied van natuur. “Het is goed dat deze deals vanuit de maatschappij ontstaan. Het is zó belangrijk dat we natuur in en om de verstedelijkte omgeving vormgeven. Voor veel mensen begint het besef van natuur immers dicht bij huis. De hovenier kan de mensen laten zien dat het kan, dat groen mooi is om van te genieten.”
Burgerparticipatie
Voor VHG-directeur Egbert Roozen onderstreept de Green Deal de waarde van groen en natuur in de stad. De branchevereniging zal het concept van De Levende Tuin inbrengen als basis voor verduurzaming. Ook biedt het project kansen om een visie op te stellen op burgerparticipatie bij de aanleg en het onderhoud van stedelijke natuur. Al eerder opperde VHG dat dit in de vorm van een groencoöperatie zou kunnen, waarin burgers, bedrijven en overheden samenwerken. “De kennis die we hiermee opdoen, zullen we aan onze achterban communiceren. Zo brengen we het vakmanschap van de groenprofessional naar een nog hoger plan”, aldus Roozen.
Natuurlijk en duurzaam groen
Enkele tientallen gemeenten hebben al hun interesse laten blijken voor deelname aan dit project. Nico Wissing van NL Greenlabel ziet volop kansen om in wijken en buurten duurzame en verantwoorde stedelijke natuur te brengen. “Met de juiste materialen en planten kun je een groene omgeving creëren die aantrekkelijk is voor jong en oud en die bijvoorbeeld ook zorgt voor verkoeling en waterberging.” Lodewijk Hoekstra o.a. bekend van Eigen Huis & Tuin, maar ook medefounder van NL Greenlabel, vult aan “het gaat erom dat we als mens de balans gaan vinden met de natuur en deze Green Deal levert daar een belangrijke bijdrage aan.”
 
Bron: VHG

Op de hoek van de Thijmstraat en Tollensstraat in Nijmegen wordt aankomende zaterdag een nieuw parkje geopend.
Op de betreffende locatie zouden in eerste instantie nieuwe appartementen worden gebouwd. Op initiatief van de wijk werd er uiteindelijk gekozen voor groen. Het ontwerp van het park werd in overleg met buurtbewoners opgesteld. Hoe het nieuwe park gaat heten is nog niet bekend. Omwonenden mochten stemmen op hun favoriete naam. 27 mei neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

In Leidsche Rijn worden de komende jaren 38 ideeën uitgevoerd om de wijk groener te maken en het bestaande groen meer toegankelijk.
Deze ideeën staan in het wijkgroenplan Leidsche Rijn. Tot de zomer van 2014 konden bewoners in Leidsche Rijn ideeën inbrengen om hun wijk groener te maken. De gemeente Utrecht maakt voor elke wijk een wijkgroenplan met een uitvoeringsbudget van € 420.000,- per wijk. Het wijkgroenplan Leidsche Rijn is het negende dat klaar is. In Leidsche Rijn zijn mooie omvangrijke ideeën ingediend zoals meer ecologie in Leidsche Rijn met planten van struiken en graven van poelen, of herinrichting van het Waterwinpark om meer kleur en diversiteit te krijgen.
Veertien projecten worden uitgevoerd met financiering uit het Leefbaarheidsbudget of via het Wijkwaterplan. Een aantal projecten kan niet worden gerealiseerd, omdat de grond of bebouwing niet openbaar of niet in eigendom van de gemeente is, of omdat het geopperde idee in strijd was met vastgesteld beleid.
Utrecht streeft naar een duurzame groene stad, waar iedere inwoner op loopafstand kan genieten van een park of plantsoen. Daarom maakt de gemeente voor elke wijk samen met de bewoners een wijkgroenplan, om het groen in de wijk mooier of beter toegankelijk te maken. Om dit te bereiken zijn de wensen van bewoners om het groen in uw wijk of buurt te verbeteren opgevraagd.
Bron: Stad en Groen

Zaterdag 19 juli verscheen in dagblad Trouw het artikel ‘Hitte in de stad? Groen helpt, beter nog dan water’. In het artikel pleit landschapsarchitecte Wiebke Klemm voor meer en beter stadsgroen om de stad beter voor te bereiden op toekomstige hitte door klimaatverandering.
Klik hier om het artikel te lezen.

ChristenUnie heeft afgelopen week haar verkiezingsprogramma gepresenteerd en hierin staat onder meer dat de partij meer stadsgroen wil. De partij wil dit bewerkstelligen door middel van de aanleg dak- en geveltuintjes, parkjes in de wijken en veilige speelplekken.

In haar programma heeft de partij het hoofdstuk ‘Ruimte voor groen en wonen’ opgenomen. Hierin staat het volgende:
“De ChristenUnie heeft hart voor groen en kiest voor het behoud van groen in en om de stad. We zijn tegen het aanleggen van nieuwe bedrijventerreinen. Verouderde terreinen dienen eerst te worden opgeknapt.”

De Groene Stad gedachte in programma
“In Leiden is de beschikbare openbare ruimte beperkt. De kwaliteit van onze leefomgeving wordt sterk bepaald door de hoeveelheid openbaar groen en de speelplekken voor kinderen in de stad. Weilanden, kinderboerderijen, parken, speelplaatsen en plantsoenen zijn goed voor het welbevinden van de bewoners. Daarom is voor de ChristenUnie de Oostvlietpolder de grens van het Groene Hart. Ook hebben we een verantwoordelijkheid voor een prettig leefklimaat en een schoon milieu, ook voor toekomstige generaties. De ChristenUnie wil groen en groen gedrag stimuleren en vindt dat de overheid hierin het voorbeeld moet geven.”

Bron:
ChristenUnie Leiden

 
 

De VVD Zwolle is voorstander van een beheerste uitbreiding van de stad en heeft zich in het verkiezingsprogramma dan ook opnieuw uitgesproken tegen een te ruime invulling van “inbreiden”. Inbreiden in de bestaande stad mag nooit ten kosten gaan van het bestaande stadsgroen, en mag alleen maar plaatsvinden daar waar op dit moment al bebouwing aanwezig is.

Om deze stelling kracht bij te zetten, ging het campagneteam van de liberalen donderdagavond  17 december op diverse locaties in de stad kerstbomen planten.

Vier jaar geleden deed de VVD dat ook, onder meer in de Betje Wolffstraat omdat de partij zich samen met de bewoners verzette tegen de realisering van een bouwplan in die straat.

Dat verzet leverde helaas niet het gewenste resultaat op. Toch zullen dit jaar opnieuw kerstbomen in de straat worden geplaatst. Wel succesvol was de strijd tegen bebouwing van het Azalea- park in Assendorp. Ook hier zal de VVD Zwolle dit jaar weer kerstbomen gaan planten.

Kwaliteit bestaande groen benadrukken
Eind 2008 besloot de gemeenteraad dat de Schellerdriehoek, het groengebied tussen de Oude Deventerstraatweg, Zwarteweg en Grenslaan, groen zal blijven. Ook daar plantte lijstaanvoerder René de Heer donderdag met zijn campagneteam bomen. De laatste boom plant het liberale team in Dijklanden om daarmee de kwaliteit van het bestaande groen te benadrukken.

Lees ook:

Bron:
VVD Zwolle