ChristenUnie Leiden pleit voor meer stadsgroen in haar verkiezingsprogramma

ChristenUnie heeft afgelopen week haar verkiezingsprogramma gepresenteerd en hierin staat onder meer dat de partij meer stadsgroen wil. De partij wil dit bewerkstelligen door middel van de aanleg dak- en geveltuintjes, parkjes in de wijken en veilige speelplekken.

In haar programma heeft de partij het hoofdstuk ‘Ruimte voor groen en wonen’ opgenomen. Hierin staat het volgende:
“De ChristenUnie heeft hart voor groen en kiest voor het behoud van groen in en om de stad. We zijn tegen het aanleggen van nieuwe bedrijventerreinen. Verouderde terreinen dienen eerst te worden opgeknapt.”

De Groene Stad gedachte in programma
“In Leiden is de beschikbare openbare ruimte beperkt. De kwaliteit van onze leefomgeving wordt sterk bepaald door de hoeveelheid openbaar groen en de speelplekken voor kinderen in de stad. Weilanden, kinderboerderijen, parken, speelplaatsen en plantsoenen zijn goed voor het welbevinden van de bewoners. Daarom is voor de ChristenUnie de Oostvlietpolder de grens van het Groene Hart. Ook hebben we een verantwoordelijkheid voor een prettig leefklimaat en een schoon milieu, ook voor toekomstige generaties. De ChristenUnie wil groen en groen gedrag stimuleren en vindt dat de overheid hierin het voorbeeld moet geven.”

Bron:
ChristenUnie Leiden