Groen helpt enorm bij hit­te in de stad

Zater­dag 19 juli ver­scheen in dag­blad Trouw het arti­kel ‘Hit­te in de stad? Groen helpt, beter nog dan water’. In het arti­kel pleit land­schaps­ar­chi­tec­te Wieb­ke Klemm voor meer en beter stads­groen om de stad beter voor te berei­den op toe­kom­sti­ge hit­te door kli­maat­ver­an­de­ring.
Klik hier om het arti­kel te lezen.