Groen ver­ko­zen boven appar­te­men­ten in Nij­me­gen

Op de hoek van de Thijm­straat en Tol­lens­straat in Nij­me­gen wordt aan­ko­men­de zater­dag een nieuw parkje geo­pend.
Op de betref­fen­de loca­tie zou­den in eer­ste instan­tie nieu­we appar­te­men­ten wor­den gebouwd. Op ini­ti­a­tief van de wijk werd er uit­ein­de­lijk geko­zen voor groen. Het ont­werp van het park werd in over­leg met buurt­be­wo­ners opge­steld. Hoe het nieu­we park gaat heten is nog niet bekend. Omwo­nen­den moch­ten stem­men op hun favo­rie­te naam. 27 mei neemt de gemeen­te­raad hier­over een besluit.