Berichten

Om de groenkwaliteit op rotondes in Alphen aan den Rijn op peil te brengen, wordt 12 maart gestart met het aanplanten van nieuwe bomen op het Europaplein in Kerk en Zanen. Op de rotonde komen ratelpopulieren in een cirkel te staan met als onderbeplanting verschillende soorten cornoeljes.

Ook de rotonde op het Raoul Wallenbergplein en de directe omgeving wordt binnenkort aangepast. Hier komen Hemelbomen in een bed van vaste planten. Hiermee wordt vorm en inhoud gegeven aan één van de speerpunten uit het groenbeleid, Alphen bomenstad. Namelijk het ontwikkelen van een kwalitatief en gevarieerd bomenbestand. Gelijktijdig wordt de biodiversiteit verrijkt en het risico op massale uitval door ziekte en plagen sterk beperkt.

Bron:
Gemeente Alphen aan den Rijn

Dit plantseizoen worden op verschillende plekken in de stad 300 nieuwe bomen geplant. Het gaat om eiken, beuken, linden, essen, tamme kastanjes, gouden regen en sierkersen. Deze bomen vervangen de dode of zieke kastanjebomen en zorgen voor meer biodiversiteit in de stad.

Uit onderzoek is gebleken dat bijna alle kastanjebomen in Alphen aan den Rijn zijn aangetast. De gemeente vervangt alleen zieke of zwaar aangetaste kastanjebomen. Vorig jaar is gestart met het kappen van 160 dode of zwaar aangetaste kastanjebomen. Op dat moment konden er binnen het plantseizoen nog 40 nieuwe bomen teruggeplant worden.

Meer biodiversiteit in de stad
Vanaf volgende week worden opnieuw zieke of zwaar aangetaste kastanjebomen gekapt. Het gaat om circa 180 bomen. Nog dit plantseizoen worden in totaal circa 300 verschillende soorten bomen teruggeplant, wat zorgt voor meer biodiversiteit in de stad. Deze soorten zijn bovendien minder gevoelig voor de kastanjeziekte, die wordt veroorzaakt door een bacterie.

Bron:
Gemeente Alphen aan den Rijn

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft 139 bomen geplant langs het vernieuwde deel van de Oranje Nassausingel. Met het planten van de bomen is de reconstructie van de weg klaar.

De Nassausingel maakt deel uit van de ecologische hoofdstructuur en het planten van de bomen was dus noodzakelijk. Bijkomend voordeel van de keuze voor de linde is dat deze boom bijvriendelijk is. 

 

 

 

 

 

 

Bron:
Echo.nl

De term ‘Dorps wonen in Vleuterweide’ doet wat vreemd aan als je kijkt naar de karige hoeveelheid groen in de nieuwe wijk. ‘Minimalistisch designgroen’ grappen de bewoners er zelf over. Maar daar laten ze het niet bij. In de buurt De Rietvelden worden handtekeningen verzameld voor meer groen.

Heel erg veel groen en heel erg veel rust. Dat idee had Mireille Pluijgers-van der Velden toen ze zo’n drie jaar geleden met haar gezin naar Vleuterweide verhuisde. “We verhuisden naar de rand van de stad, dichtbij de natuur. Namen voor wegen als „Landschapsbaan‟ en „Rivierkom‟ klinken idyllisch, maar in de praktijk zijn het racebanen met hier en daar wat sprieterige bomen.” Maar wat Pluijgers nog het meest aan het hart gaat is dat het grote aantal kinderen in de wijk opgroeit zonder natuur.

Lees het volledige artikel van ‘Ons Leidsche Rijn’ »

Bron:
Ons Leidsche Rijn

Het aantal bomen in Alphense woonwijken neemt steeds verder af. Terwijl de gemeenteraad twee jaar terug besloot dat er veel méér bomen moesten bijkomen.

In de laatste twee winters zijn er 150 bomen minder geplant dan er bij werkzaamheden zijn weggehaald. Dit jaar stijgt dat aantal volgens de planning naar 226 bomen minder. Zo blijkt uit de antwoorden van het college op vragen van Dick Kalkman (PvdA). Hij wilde die cijfers zien omdat de gemeenteraad het college de opdracht had gegeven om ’waar mogelijk’ juist bomen bij te planten. Dat zou betekenen dat er vele honderden bomen bij zouden komen. Niet alleen goed tegen fijnstof en voor de gezondheid van mensen, maar ook het woongenot hangt voor Alphenaren sterk samen met groen in de woonwijken.

Opdracht is gewoon niet uitgevoerd
“Er is daarvoor niks simpeler dan bomen planten, dat kost ook geen zak. Maar die opdracht is dus gewoon niet uitgevoerd’’, aldus Kalkman, die maar zelden zulke harde kritiek uit op het gemeentebestuur maar nu spreekt van ’tranentrekkende antwoorden’. “Ze zijn juist hartstikke actief bezig om bomen weg te halen, het is belachelijk. Ze doen wel alsof het goed gaat, maar iedereen in Alphen klaagt over het verdwijnen van groen. Het ligt niet aan de ambtenaren hoor, maar de wethouder moet ze aansturen.’’

Aantal bomen neemt toe in nieuwe wijken
In totaal neemt het aantal bomen in Alphen overigens toe, maar die bomen komen alleen in nieuwe wijken. Kalkman: “Helaas onvoldoende om de algemene achteruitgang te keren en een schrale troost voor de Alphenaar die de bomen uit zijn wijk ziet verdwijnen.”

Bron:
Alphen cc

 

De pergola die het Binnenhof van het Leidsche Rijn Park gaat omrasteren wordt drieënhalve kilometer lang en zes meter hoog. De aanleg van deze megapergelo begint naar verwachting volgend jaar.

De pergola krijgt een honingraat motief dat op poten staat, waaronder bezoekers kunnen wandelen.

Ontwerper
Architectenburea West 8 ontwierp voor het Leidsche Rijn Park de pergola. Ontwerper Adriaan Geuze wil met deze pergola een rand maken als een voile, met sier- en klimplanten en muurvegetaties.

 

Bronnen:
Algemeen Dagblad
Architectuur.nl

 

De gemeente Utrecht heeft dit voorjaar ongeveer 100.000 kleine en grote bomen geplant in het nieuwe, twintig hectare grote plantsoen De Binnenhof West. De grote plantoperatie op deze locatie in het deel van het Leidsche Rijn Park is daarmee afgerond. De Binnenhof in het Leidsche Rijn Park is een ontwerp van West8, Adriaan Geuze. Het wordt een klassiek stadspark van 45 hectare.

Bron:
Gemeente Utrecht

Sinds enige tijd biedt de gemeente Alphen aan den Rijn de participatiegids © aan. Met behulp van deze participatiegids © wordt de wijkbewoner op eenvoudige wijze wegwijs gemaakt in het ontwerpproces en kan de wijkbewoner een beheerbewust ontwerp maken dat ontwerpbewust kan worden beheerd. Het doel van deze aanpak is te bevorderen, dat wijkbewoners een actieve rol krijgen in hun leefomgeving waarbij een betere kwaliteit en sociale cohesie kan worden bewerkstelligd. De gemeente Alphen aan den Rijn loopt hiermee voorop in Nederland.

Volledige informatie:
Download hier de participatiegids

Ook interessant:
Burgerparticipatie, onderhoud, openbaar groen

Bron:
Gemeente Alphen aan den Rijn