Par­ti­ci­pa­tie­gids © gemeen­te Alp­hen aan den Rijn

Sinds eni­ge tijd biedt de gemeen­te Alp­hen aan den Rijn de par­ti­ci­pa­tie­gids © aan. Met behulp van deze par­ti­ci­pa­tie­gids © wordt de wijk­be­wo­ner op een­vou­di­ge wij­ze weg­wijs gemaakt in het ont­werp­pro­ces en kan de wijk­be­wo­ner een beheer­be­wust ont­werp maken dat ont­werp­be­wust kan wor­den beheerd. Het doel van deze aan­pak is te bevor­de­ren, dat wijk­be­wo­ners een actie­ve rol krij­gen in hun leef­om­ge­ving waar­bij een bete­re kwa­li­teit en soci­a­le cohe­sie kan wor­den bewerk­stel­ligd. De gemeen­te Alp­hen aan den Rijn loopt hier­mee voor­op in Neder­land.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier de par­ti­ci­pa­tie­gids

Ook inte­res­sant:
Bur­ger­par­ti­ci­pa­tie, onder­houd, open­baar groen

Bron:
Gemeen­te Alp­hen aan den Rijn