Participatiegids © gemeente Alphen aan den Rijn

Sinds enige tijd biedt de gemeente Alphen aan den Rijn de participatiegids © aan. Met behulp van deze participatiegids © wordt de wijkbewoner op eenvoudige wijze wegwijs gemaakt in het ontwerpproces en kan de wijkbewoner een beheerbewust ontwerp maken dat ontwerpbewust kan worden beheerd. Het doel van deze aanpak is te bevorderen, dat wijkbewoners een actieve rol krijgen in hun leefomgeving waarbij een betere kwaliteit en sociale cohesie kan worden bewerkstelligd. De gemeente Alphen aan den Rijn loopt hiermee voorop in Nederland.

Volledige informatie:
Download hier de participatiegids

Ook interessant:
Burgerparticipatie, onderhoud, openbaar groen

Bron:
Gemeente Alphen aan den Rijn