100.000 bomen geplant in Leid­sche Rijn Park

De gemeen­te Utrecht heeft dit voor­jaar onge­veer 100.000 klei­ne en gro­te bomen geplant in het nieu­we, twin­tig hec­ta­re gro­te plant­soen De Bin­nen­hof West. De gro­te plantope­ra­tie op deze loca­tie in het deel van het Leid­sche Rijn Park is daar­mee afge­rond. De Bin­nen­hof in het Leid­sche Rijn Park is een ont­werp van West8, Adri­aan Geu­ze. Het wordt een klas­siek stads­park van 45 hec­ta­re.

Bron:
Gemeen­te Utrecht