Leid­sche Rijn wil groe­ne eco­lo­gi­sche zone in plaats van a‑functioneel groen

De term ‘Dorps wonen in Vleu­ter­wei­de’ doet wat vreemd aan als je kijkt naar de kari­ge hoe­veel­heid groen in de nieu­we wijk. ‘Minimalistisch design­groen’ grap­pen de bewo­ners er zelf over. Maar daar laten ze het niet bij. In de buurt De Riet­vel­den wor­den hand­te­ke­nin­gen ver­za­meld voor meer groen.

Heel erg veel groen en heel erg veel rust. Dat idee had Mireil­le Pluij­gers-van der Vel­den toen ze zo’n drie jaar gele­den met haar gezin naar Vleu­ter­wei­de ver­huis­de. “We ver­huis­den naar de rand van de stad, dicht­bij de natuur. Namen voor wegen als „Landschapsbaan‟ en „Rivierkom‟ klin­ken idyl­lisch, maar in de prak­tijk zijn het race­ba­nen met hier en daar wat sprie­te­ri­ge bomen.” Maar wat Pluij­gers nog het meest aan het hart gaat is dat het gro­te aan­tal kin­de­ren in de wijk opgroeit zon­der natuur.

Lees het vol­le­di­ge arti­kel van ‘Ons Leid­sche Rijn’ »

Bron:
Ons Leid­sche Rijn