Leid­sche Rijn Park krijgt mega­per­go­la

De per­go­la die het Bin­nen­hof van het Leid­sche Rijn Park gaat omras­te­ren wordt drieënhalve kilo­me­ter lang en zes meter hoog. De aan­leg van deze mega­per­ge­lo begint naar ver­wach­ting vol­gend jaar.

De per­go­la krijgt een honing­raat motief dat op poten staat, waar­on­der bezoe­kers kun­nen wan­de­len.

Ont­wer­per
Archi­tec­ten­bu­rea West 8 ont­wierp voor het Leid­sche Rijn Park de per­go­la. Ont­wer­per Adri­aan Geu­ze wil met deze per­go­la een rand maken als een voi­le, met sier- en klim­plan­ten en muur­ve­ge­ta­ties.

 

Bron­nen:
Alge­meen Dag­blad
Architectuur.nl