Roton­des van Alp­hen aan den Rijn wor­den groe­ne parels

Om de groen­kwa­li­teit op roton­des in Alp­hen aan den Rijn op peil te bren­gen, wordt 12 maart gestart met het aan­plan­ten van nieu­we bomen op het Euro­pap­lein in Kerk en Zanen. Op de roton­de komen ratel­po­pu­lie­ren in een cir­kel te staan met als onder­be­plan­ting ver­schil­len­de soor­ten cor­noel­jes.

Ook de roton­de op het Raoul Wal­len­berg­plein en de direc­te omge­ving wordt bin­nen­kort aan­ge­past. Hier komen Hemel­bo­men in een bed van vas­te plan­ten. Hier­mee wordt vorm en inhoud gege­ven aan één van de speer­pun­ten uit het groen­be­leid, Alp­hen bomenstad. Name­lijk het ont­wik­ke­len van een kwa­li­ta­tief en geva­ri­eerd bomen­be­stand. Gelijk­tij­dig wordt de bio­di­ver­si­teit ver­rijkt en het risi­co op mas­sa­le uit­val door ziek­te en pla­gen sterk beperkt.

Bron:
Gemeen­te Alp­hen aan den Rijn