Meta-studie wijst uit: groen helpt echt!

Hoewel we uit allerlei onderzoek tientallen, zo niet honderden aanwijzingen kunnen putten dat een groene omgeving prettig en gezond is voor een mens, bestond er nog steeds behoefte aan een overkoepelend, geïntegreerd onderzoek, dat al deze deel research als het ware op een rij zet. Dr Magdelena van den Berg, van het VU Medisch Centrum […]

Bruggen bouwen tussen recreatie en natuur

Een groot deel van de Nederlandse natuur is Natura 2000-gebied. In deze gebieden wordt veel gerecreëerd. In de meeste gevallen kunnen natuur en recreatie goed samengaan. Maar niet altijd. Denk bijvoorbeeld aan verstoring. Ondernemers in de recreatiesector moeten zelf bewijzen dat er door hun activiteiten geen nadelige gevolgen voor de natuur zijn. Maar hoe doe […]

Gevarieerde recreatie voor Amersfoort

De inwoners van Amersfoort hebben straks meer ruimte voor recreatie. Gedeputeerde Staten hebben vandaag ingestemd met het inrichtingsplan voor Park Randenbroek. Het bestaande park wordt hierin verder ontwikkeld tot een beekdal waarin natuur en cultuur elkaar ontmoeten. Zo wordt ondermeer de toegankelijkheid van het gebied vergroot door het uitbreiden, verbinden en verbeteren van de fiets- […]

Unieke samenwerking natuur, watersport en recreatie

Natuur-, watersport- en recreatieorganisaties slaan de handen ineen om het maatschappelijk belang te onderstrepen van natuur & landschap. In een gezamenlijke brief aan het nieuwe kabinet maken zij duidelijk dat een breed gedragen natuurwet noodzakelijk is om in de toekomst te komen tot een evenwichtig natuurbeleid. Het wetsvoorstel van Staatssecretaris Bleker voor een nieuwe natuurwet […]

Meer natuur en recreatie rond Elsloo en Appelscha

In september van dit jaar begint de aanleg van een fietspad van 5,2 kilometer tussen Terwisscha en Elsloo. Op deze manier komt er een goede fietsverbinding tussen Appelscha en Elsloo. Afgelopen voorjaar is de inrichting van natuurgebied de Schaopedobbe afgerond en met 14 hectare uitgebreid. Het is de bedoeling dat aan de noordwestkant van dit […]

Nieuwe kansen voor recreatie tussen Amsterdam en Haarlem

De provincie en gemeenten Amsterdam, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Haarlem en Velsen willen het groen- en recreatiegebied tussen Amsterdam en Haarlem open houden en verder ontwikkelen met nog meer mogelijkheden voor ontspanning en recreatie. Ze hebben hierover een conceptvisie opgesteld die de colleges hebben vrijgegeven voor consultatie. Toenemende behoefte aan recreatieve voorzieningen Het gaat om […]

Bleker zoekt 'low budget' groene recreatie

Na aandringen uit de Tweede Kamer wil staatssecretaris Henk Bleker van EL&I toch bezien of hij recreatiemogelijkheden in en rond de stad kan behouden. Bleker komt niet terug op de voorgenomen bezuinigingen op dit recreatieprogramma, maar hij beloofde de Tweede Kamer gisteravond wel dat hij gaat onderzoeken of het idee toch op een andere manier, […]

'Groene kansen voor jeugd en recreatie'

In opdracht van het ministerie van LNV organiseert Kennisnetwerk Jeugd en Natuur de bijeenkomst “Groene kansen voor jeugd en recreatie”.De groene randen langs steden bieden veel mogelijkheden voor jongeren en kinderen om te sporten, (zichzelf) te ontdekken en samen te zijn met vrienden. Toch worden deze gebieden nog nauwelijks gebruikt voor en door de jeugd. […]