Bleker zoekt 'low budget' groene recreatie

Na aandringen uit de Tweede Kamer wil staatssecretaris Henk Bleker van EL&I toch bezien of hij recreatiemogelijkheden in en rond de stad kan behouden.

Bleker komt niet terug op de voorgenomen bezuinigingen op dit recreatieprogramma, maar hij beloofde de Tweede Kamer gisteravond wel dat hij gaat onderzoeken of het idee toch op een andere manier, low budget kan worden gerealiseerd. “Ik wil mij ervoor inzetten om met de agrariërs te kijken of er mogelijkheden zijn om het groen in agrarische handen te houden maar wel toegankelijk te maken voor publiek.”

De staatssecretaris wil ook de taskforce multifunctionele landbouw betrekken bij zijn zoektocht naar recreatiemogelijkheden voor stedelingen.

Bron:
ANP