Groen bestrijdt stress en houdt ons gezond

Sjerp de Vries (Alterra) heeft 147 studies naar de effecten op de gezondheid van mensen met een meer of minder groene omgeving doorgenomen. Zijn bevindingen bieden een inzicht in de actuele ‘stand van de wetenschap’ op dit terrein: we voelen allemaal aan dat ‘groen’ goed is voor ons welbevinden, onze gezondheid. Maar hoe zit dat, […]

Kijken naar groen verhoogt de concentratie

De Groene Stad is verheugd over de uitkomsten van een onderzoek dat gedaan is aan de University of Melbourne. Dit onderzoek toont namelijk aan dat het kijken naar groen, concentratie verhogend is. Dat een groene omgeving- of zelfs alleen maar het kijken ernaar -veel positieve effecten op ons heeft, is bekend. Zo ervaren mensen minder […]

Groen licht voor Groene Agenda FloraHolland en iVerde

Het Programma de Groene agenda staat voor een gezonde leef-, woon- en werkomgeving en gaat  in 2015 van start. Begin december kregen FloraHolland en iVerde groen licht van de Topsector Tuinbouw en uitgangsmaterialen  om met het aangevraagde budget de verdere uitwerking van het programma en de vier benoemde projecten te beginnen. De projecten zijn ‘Van Groen […]

Dichtbij een park, minder gedragsproblemen

Kinderen die worden geboren en opgroeien ver van groene parken hebben vaker last van gedragsproblemen dan leeftijdsgenoten die leven dichtbij stedelijk groen. Dat is de uitkomst van een studie die onder leiding van het Instituut voor Epidemiologie, het Helmholtz Centrum in München is uitgevoerd onder kinderen van tien jaar. Het effect van de nabijheid van […]

Welke invloed heeft straatgroen in de stad?

NHTV internationaal hoger onderwijs Breda gaat onderzoek doen naar de effecten van straatgroen op de kwaliteit van leven van de inwoners van de vier grote Brabantse steden: Eindhoven, Tilburg, Breda en ‘s Hertogenbosch. Het heeft als doel te achterhalen welke vorm en combinatie van straatgroen het meest positieve effect heeft op het welzijn van de […]

Hoe we onze steden klimaatbestendig kunnen houden

Europese steden zijn nog niet genoeg aangepast aan klimaatverandering, en lopen dus extra risico onder extreme weersomstandigheden zoals overstromingen of hittegolven. De verantwoordelijkheid voor aanpassing moet helder verdeeld worden. Dat schrijft promovenda Heleen Mees van de Universiteit Utrecht in haar proefschrift. Kwetsbaar Steden in Europa krijgen steeds meer te maken met overlast van klimaatextremen door […]

Eerste stap naar Kennis- en Educatie Deal Biodiversiteit

De Kennis- en Educatie Deal (KED) Biodiversiteit is 13 maart van start gegaan met ruim 40 deelnemers, afkomstig uit onderwijs, ondernemingen, onderzoek, overheid en (burger-)organisaties, de vijf O’s. Het doel van de Ronde Tafel is om gezamenlijk te verkennen hoe we rond het thema biodiversiteit in de stad met elkaar kunnen leren, agenderen en programmeren. […]

Nader onderzoek naar het effect van groene daken

De meeste steden hebben grote behoefte aan extra waterberging om wateroverlast te voorkomen. Steeds vaker zoeken waterschappen en gemeenten die berging niet meer in, maar €˜op de stad€™. Met planten en grassen begroeide daken zouden uitstekend functioneren als tijdelijke waterberging tijdens hevige regenbuien, en bovendien zorgen voor een aangenaam binnenklimaat en verkoeling van de directe […]

Amerikaans onderzoek toont aan dat bomen misdaad doen dalen

Hoe meer bomen een stad heeft, hoe lager de misdaad er is. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek. De onderzoekers stelden vast dat er minder diefstallen, inbraken, overvallen en schietpartijen plaatsvonden naarmate er meer bomen stonden. Tien procent meer bomen deed de misdaad met 12 procent dalen. Lees het volledige bericht hier » Bron:IPS