Dichtbij een park, minder gedragsproblemen

Kinderen die worden geboren en opgroeien ver van groene parken hebben vaker last van gedragsproblemen dan leeftijdsgenoten die leven dichtbij stedelijk groen. Dat is de uitkomst van een studie die onder leiding van het Instituut voor Epidemiologie, het Helmholtz Centrum in München is uitgevoerd onder kinderen van tien jaar. Het effect van de nabijheid van ‘groen’ werd alleen vastgesteld voor ‘stedelijk groen’, parken, niet voor de nabijheid van bossen of tuinen.
De wetenschappers maakten gebruik van statistisch materiaal dat de afgelopen jaren is verzameld, de in wetenschappelijke kringen bekende GINIplus en LISAplus studies. De gegevens over de gezondheid van kinderen in de Duitse steden München en Wesel werden verzameld sinds 1992 om de invloed van voedings- en omgevingsfactoren op de gezondheid van kinderen te meten.
De onderzoekers stelden een duidelijke relatie vast tussen enerzijds de afstand in meters, tussen de woonplaats van kinderen en stedelijk groen, parken, en anderzijds de kans dat zij leden aan hyperactiviteit en concentratieproblemen. Verder viel op dat de problemen alleen bij jongens konden worden gemeten, niet bij meisjes. De studie was niet gericht op het zoeken naar oorzaken en daarover speculeren de onderzoekers dan ook niet. Maar voor ons, Groene Stad, is de conclusie duidelijk: stedelijk groen helpt ons gezond te leven!