Eer­ste stap naar Ken­nis- en Edu­ca­tie Deal Bio­di­ver­si­teit

De Ken­nis- en Edu­ca­tie Deal (KED) Bio­di­ver­si­teit is 13 maart van start gegaan met ruim 40 deel­ne­mers, afkom­stig uit onder­wijs, onder­ne­min­gen, onder­zoek, over­heid en (burger-)organisaties, de vijf O’s. Het doel van de Ron­de Tafel is om geza­men­lijk te ver­ken­nen hoe we rond het the­ma bio­di­ver­si­teit in de stad met elkaar kun­nen leren, agen­de­ren en pro­gram­me­ren.
Lees hier meer over dit ini­ti­a­tief.