Postzegelparken voor een leefbare buurt

Een postzegelpark is een klein, aantrekkelijk onderdeel van de openbare ruimte in de buurt of wijk. Zo’n parkje kan verschillende vormen aannemen. Zo zijn er postzegelparken met moestuintjes, maar ook met een squashveld of openluchtbioscoop. Een ding hebben ze allemaal gemeen: het zijn plekken die uitnodigen om te verblijven, elkaar te ontmoeten en samen activiteiten […]

Beemster schakelt vrijwilligers in voor groenonderhoud, maar blijft inkopen bij professionals

De noodzaak om te bezuinigen op gemeentelijke uitgaven treft ook de budgetten voor aanleg en onderhoud van groen. In hun pogingen de effecten van die bezuinigingen zoveel mogelijk te beperken verkennen sommige gemeenten de mogelijkheid van inzet van vrijwilligers – burgerparticipatie. In de gemeente Beemster, een van de grote polders in Noord-Holland, is een politieke […]

‘Groen benaderen vanuit functionaliteit in plaats van als decoratie’

Stichting iVerde: gemeenten moeten aanleg en onderhoud van groen anders financieren   Een gemeentebestuur dat bezuinigt op groen zadelt zijn inwoners op met een slechter leefklimaat en zijn opvolgers met extra kosten. Bezuinigen op groen is penny wise op korte termijn, maar pound foolish voor de toekomst. Met die stelling mengen Egbert Roozen en Leon […]

Groene tuin goedkoper in aanleg en onderhoud dan tegeltuin

Een tegeltuin lijkt goedkoper en makkelijker te onderhouden dan een tuin met daarin veel groen. Maar uit onderzoek van het Haags Milieucentrum blijkt dit niet waar te zijn. Een tuin die deels bestraat is, met terrassen en paden, en verder is beplant met onderhoudsvriendelijke planten – juiste boom op de juiste plek – is goedkoper […]

Bewoners Vaassen krijgen geld voor beplanten en onderhoud groen

Buurtbewoners van de Bothastraat en de Smutstraat in Vaassen willen gezamenlijk de groenperken in hun omgeving voorzien van nieuwe beplanting en deze ook onderhouden. De gemeente Epe beloont dit initiatief met een financiële bijdrage van 2500 euro. De groenperken zijn in verval geraakt door wegwerkzaamheden. De gemeente zou deze perken weer aanpakken, maar buurtbewoners stelden […]

Vrienden Vondelpark doneren €30.000 voor onderhoud bomen

De Vereniging Vrienden van het Vondelpark overhandigde onlangs aan wethouder Joep Blaas van Stadsdeel Zuid €30.000. Het geld is ingezameld voor het 100-bomenplan, een actie waarmee de Vrienden beeldbepalende bomen in het park een langere levensduur wil geven. Vele particulieren, bedrijven en Vrienden hebben geld gedoneerd. Onder de titel ‘100 bomenplan’ zijn de Vrienden in […]

Nieuwe technieken zijn een uitdaging voor het onderhoud in het openbaar groen

Onderhoud openbaar groen met behoud van biodiversiteit vraagt om een nieuwe manier van aanpak. Kennis en ervaringen van uit de akkerbouw en vollegrondsgroenten sector kunnen ook in het openbaar groen prima ingezet worden. Een uitdaging voor gemeentes, en specialisten in de groenvoorziening en cultuurtechniek. Daarnaast zullen planologen rekening moeten houden met de nieuwe manier van […]

Onderhoud van traditionele beplantingsmethode aanzienlijk duurder dan integrale methode

Het onderhoud van de traditionele beplantingsmethode is beduidend duurder dan de integrale beplantingsmethode. Aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden is namelijk aangetoond dat de aanlegkosten van integrale beplantingsmethode het dubbele zijn en dat de onderhoudskosten volgens deze methode 84% lager liggen. Uitgaande van hetzelfde oppervlak plantvakken en over dezelfde onderhoudsperiode. Dit concludeert wetenschapper Frits Ruyten […]

Onderhoud geeft Westerpark Zoetermeer nieuwe impuls

De gemeente Zoetermeer heeft in de afgelopen weken fors bomen gekapt in het Westerpark en daar ook struiken en andere planten weggehaald. Dit was nodig voor het onderhoud van het park. Een deel van de bomen is gekapt voor de aanleg van de fietsbrug tussen het Westerpark en het aan te leggen recreatiegebied Nieuwe Driemanspolder. […]