Nieuwe technieken zijn een uitdaging voor het onderhoud in het openbaar groen

Onderhoud openbaar groen met behoud van biodiversiteit vraagt om een nieuwe manier van aanpak. Kennis en ervaringen van uit de akkerbouw en vollegrondsgroenten sector kunnen ook in het openbaar groen prima ingezet worden. Een uitdaging voor gemeentes, en specialisten in de groenvoorziening en cultuurtechniek. Daarnaast zullen planologen rekening moeten houden met de nieuwe manier van aanpak bij de plannen voor de inrichting van het stedelijk gebied.

Een uitdaging die niet van vandaag op morgen tot stand zal komen, maar er wel voor kan zorgen dat het onderhoud betaalbaar blijft. Een nieuwe aanpak is nodig omdat er bijna geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen ingezet mogen worden in het openbaar groen en de kans bestaat dat dit over een aantal jaren helemaal niet meer mogelijk is.

Download het artikel »