Berichten

In 2003 deed Nijmegen al eens mee aan de wedstrijd Groenste stad van Nederland. Toen werd de Waalstad tweede. “Kritiekpunt indertijd was dat het onderhoud beter kon”, zegt milieuwethouder Jan van der Meer. “Dat is inmiddels verbeterd. Vandaar dat we het weer eens proberen.”

De belangrijkste reden waarom het college van Nijmegen meedoet, is dat het een goede gelegenheid is om het groen in de stad onder de aandacht te brengen. “Er is de afgelopen jaren veel gebeurd op het gebied van groenbeleid en er staat nog het nodige op de rol. Zo’n prijs is een mooie stimulans”, vindt de wethouder. Dat is ook het doel van Entente Florale. Het is een organisatie die wordt gedragen door overheden en vakorganisaties die iets met groen te maken hebben. De jaarlijkse competitie wordt ingezet om de gedachte van De Groene Stad te promoten bij overheden, burgers en bedrijfsleven.

Lees het gehele interview met wethouder Jan van der Meer »

 

Nijmegen neemt dit jaar deel aan de Entente Florale en ter gelegenheid daarvan organiseert de gemeente samen met Weekblad De Brug een digitale fotowedstrijd Nijmegen Altijd Groen.

De opzet van de wedstrijd is simpel: iedereen kan meedoen door een recent gemaakte digitale foto van het openbaar groen in Nijmegen te mailen naar ententeflorale@nijmegen.nl.

Foto wordt wekelijks geplaatst
Weekblad De Brug plaatst wekelijks de mooiste foto van die week. Een selectie van de mooiste foto’s wordt ook opgenomen in het bidbook ‘Nijmegen Altijd Groen’ dat aangeboden wordt aan de jury van de Entente Florale. Deze bezoekt 9 juli Nijmegen om met eigen ogen te oordelen over het groen in de  stad. De beslissing wie zich de Groenste Stad van 2010 mag noemen volgt in het najaar.

Jury
De ingezonden foto’s worden beoordeeld door een jury bestaande uit Jan van der Meer (wethouder Groen gemeente Nijmegen), Gerda Hendriks (stadsecoloog gemeente Nijmegen) en Janneke van Bergen (redactrice De Brug).

Klik hier voor meer informatie »

Bron:
Gemeente Nijmegen

 

Voor de herontwikkeling van Radboud-campus in Nijmegen plant en verplant het Universitair Vastgoed Bedrijf van de Radboud Universiteit de komende weken volop bomen, om een soort van parkboslandschap van de omgeving te maken. Een landschap met gesloten delen en grazige open ruimten, met boomgroepen en vrijstaande bomen.
UVB-projectleider infra Paul van Beek vertelt dat de beplanting op de universiteit nu vrij dicht is, met voornamelijk dichte bosgebieden. Samen met een landschapsarchitect hebben we een Engels parkboslandschap ontworpen. Zo krijgen we niet alleen meer afwisseling in het landschap, maar vergroten we ook de sociale veiligheid op de campus. Het wordt veel transparanter.€
Uitdaging
De grootste uitdaging ligt op de lange termijn, aldus Van Beek. €œZo’n parkboslandschap ontstaat niet in een week. De komende jaren zullen we dunnen waar het nodig is, bomen die overschaduwd worden de ruimte geven, et cetera. Door zorgvuldig beheer ontstaat er op termijn het parkbos€.
 
125 bomen planten
Deze week gaat het UVB aan de slag in de Erasmuslaan. Daar komen 125 bomen, zoals beuken, eiken, kastanjes, esdoorns en lindes. Om de laan sociaal veiliger te maken, hebben we ook de verlichting aangepakt. Die is nu helderder en witter geworden. Ook zijn de rododendrons in de berm naar achteren geplaatst.€
Landschap herstellen
Met de herontwikkeling van Heyendaal-Zuid herstelt UVB het landschap van  weleer. œDe beplanting van de lanen in het nieuwe parkboslandschap lijkt sterk op de vroegere beplanting van Landgoed Heyendaal.€
Bron:
Radboud Universiteit Nijmegen
 

Groene plekken in Nijmegen worden gespaard en waar mogelijk wordt de kwaliteit  en toegankelijkheid van het openbaar groen verbeterd. De groennorm (binnen loopafstand een grote groenvoorziening) wordt strikt gehandhaafd en leidt tot uitbreiding van openbaar groen in wijken waar nog niet aan deze norm wordt voldaan.

Dit staat op de site van de SP Nijmegen over de groenplannen richting de gemeenteraadsverkiezingen.

SP: “Door vooral te kiezen voor herontwikkeling van bestaande locaties kunnen we openbare ruimte en groen sparen en zelfs uitbreiden waar het nodig is. Ook kan nieuw openbaar groen gerealiseerd worden door de toepassing van etagebouw waar dit mogelijk is. Bij een afweging ‘bouwen of groen’ krijgt bestaand openbaar groen voor de wijk de voorkeur.

Zolang nog ruimschoots wordt voldaan aan de groennorm maken we mogelijk een uitzondering bij de bouw van sociale huurwoningen en bij bouwplannen waartegen nauwelijks bezwaar is. Bebouwing van openbaar groen kan ook acceptabel zijn als er elders binnen de wijk nieuwe groene ruimte voor terugkomt.”

Lees hier het volledige bericht en bekijk de standpunten »

Bron:
SP Nijmegen

Verontruste inwoners van Nijmegen hebben samen een ‘Bewonersmanifest’ opgesteld waarin zij hun zorgen uiten omtrent het groenbeleid van de gemeente Nijmegen. Het manifest bevat ook ‘groene’ voorstellen om het ‘Groen’ in Nijmegen in de toekomst beter mee te kunnen laten wegen in de belangenafwegingen die steeds plaatsvinden.

Boudewijn Corstiaensen van Stichting Naturama schrijft op de site Nijmegenonline dat naar aanleiding van het Bewonersmanifest voorstellen op het groengebied kunnen ontstaan die met elkaar weer nieuwe openingen kunnen bieden.

Corstiaensen : “Het gaat bij mij nu om de inzet van een ieder om het over het ‘Groen’ in onze stad te hebben. Ook een kind mag een eigen ‘Groen’ visie hebben, en alle Nijmeegse burgers samen natuurlijk ook.”

Corstiaensen geeft aan dat ondanks de goede bedoelingen van het manifest het niet eenvoudig zal zijn het Bewonersmanifest in alle bestuurslagen geaccepteerd te krijgen. “De inzet van de initiatiefnemers van het manifest verdient lof en waardering, zeker gezien de te verwachten tegenstand. Daarom ondersteun ik het Bewonersmanifest op persoonlijke titel.”

Het lijkt Corstiaensen leuk om na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 een prijsvraag uit te schrijven gericht aan alle burgers, met de vraag wie het beste ‘Groen’ voorstel voor Nijmegen heeft.”

Meer over het bewonersmanifest »

Bron:
Nijmegenonline

 

Op donderdag 11 februari 2010 organiseert de vereniging Leefmilieu samen met Nijmeegse bewonersgroepen een lijsttrekkersdebat over de toekomst van het groen in Nijmegen.

Ondersteund door de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNMH) en Maakarchitectuur is onderzoek gedaan naar de beleving van het groen in Nijmegen. De uitkomsten van dit onderzoek worden op die avond kort gepresenteerd. Daarna is het woord aan de aanwezigen en de politici die onder leiding van Rob Jaspers, journalist van de Gelderlander, in debat zullen gaan over de toekomst van het groen in Nijmegen.

Datum:       11 februari 2010
Plaats :       Scholengemeenschap SSGN, IJsbeerstraat 12, te Nijmegen
Aanvang:    20.00 – 22.00 uur
Toegang:    Gratis, opgave vooraf is niet nodig, iedereen is welkom

Bron:
Vereniging Leefmilieu

 

 

 

 

D66 Nijmegen wil dat het groen in de stad behouden blijft en versterkt wordt.  Want zo schrijven zij in hun programma: “Groen is belangrijk! Niet in de laatste plaats voor het afvangen van fijn stof en de infiltratiemogelijkheden bij zware regenval. Daarom moet het groen in de stad behouden blijven en versterkt worden. Ook particulieren worden gestimuleerd om groen aan te leggen bijvoorbeeld door de groene daken aan te brengen.”

De speerpunten op groenbeleid zijn onder meer:

  • De gemeente heeft veel grond in eigendom die niet of voorlopig niet bebouwd wordt. Een aantal van deze terreinen gebruiken we voor de kweek van bomen ten behoeve van de vervanging van oude bomen in de stad;
  • Nijmegen-West (o.a. Lindenholt) heeft in vergelijking met andere delen van de stad te weinig groen. In samenwerking met de wijken ontwikkelen we plannen om meer groen in dit stadsdeel te ontwikkelen;
  • Bewoners worden meer betrokken bij het groen in hun wijk. Zo komt er een budget voor het eigen beheer van stukken groen;
  • We stimuleren aanleg van dak-, gevel- en balkontuinen;
     

Naar het verkiezingsprogramma 2010-2014 »

Bron:
D66 Nijmegen

De Nijmeegse gemeenteraad heeft op verzoek van GroenLinks besloten om meer natuurspeelplaatsen te realiseren in haar gemeente. Een natuurspeelplaats is een speelplek waar natuurlijke materialen centraal in een groene omgeving staan.

Op deze manier kunnen kinderen spelenderwijs kennis maken met de natuur. Deze natuurspeelplaatsen moeten op verschillende plekken in de stad verschijnen. De raad heeft met het College van B&W afgesproken dat er in 2010 een plan komt waarin de natuurspeelplaatsen worden meegenomen.

Eerste groene speelplek is gerealiseerd
Buurtbewoners van de wijk Bottendaal hebben hier niet op gewacht en hebben inmiddels zelf de eerste groene speelplaats in de wijk gerealiseerd. In de Jan de Wittstraat zijn inmiddels de speeltoestellen verwijderd om ruimte te maken voor “een natuurlijke inrichting”  van deze speelplaats. Ze zijn nog een stap verder gegaan want ook de afkoppeling van het regenwater is als (speel)element meegenomen in het nieuwe inrichtingplan.

Bron:
GroenLinks Nijmegen

 

Uitgerust met een infrarood camera maakte een vliegtuig op donderdag 6 augustus een hitte-scan van Nijmegen, Arnhem en het tussenliggend gebied. De scan brengt in beeld waar ‘t het heetst is en waar het koel blijft.

Steden warmen het meest op en binnen steden zijn er plekken, waar de temperatuur het sterkst oploopt. De scanbeelden verschaffen de Gelderse steden informatie, op welke stedelijke plekken ‘afkoelingsmaatregelen’ nodig zijn.

Meer openbaar groen
Zoals de aanleg van groene daken, meer openbaar groen en water, gebruik van duurzame energie, hergebruik van energie en dergelijke.

Future Cities
De luchtopnamen worden op 4 km hoogte gemaakt door Dakwacht BV als onderdeel van het Europese project tegen klimaatverandering Future Cities, gesponsord door de Europese Unie. Alterra, het kennisinstituut voor groene ruimte van Wageningen Universiteit en Researchcentrum, heeft de leiding over de uitvoering van het project.

Klimaatverandering
De hitte-beelden zijn belangrijk om tijdig maatregelen in het belang van de stedelijke bevolking te kunnen uitvoeren. Als gevolg van de klimaatverandering worden de weersomstandigheden extremer: het zal bijvoorbeeld vaker en langer erg warm en droog worden. Steden hebben naar verhouding veel verhard en donkergekleurd oppervlak: daken en straten. Asfalt, steen en beton nemen overdag veel warmte op en raken die ’s nachts niet kwijt. Verkeer, bedrijvigheid en apparaten als airco’s dragen ook bij aan de opwarming.

Hitte-eilanden
Hierdoor ontstaan in steden steeds vaker ‘hitte-eilanden’: plekken waar de temperatuur bij warm weer en bij een hittegolf 5 tot 8 graden hoger kan liggen dan in andere stadsdelen en in landelijk gebied. Dat is slecht voor de gezondheid en leefbaarheid. Het leidt tot een onaangenaam werk- en verblijfklimaat.

De gemeenten Arnhem en Nijmegen stimuleren voorzieningen als de aanleg van natuurlijk groene daken en de vergroening van de binnenstad.

Bron:
Gemeente Nijmegen

Groen kent allang geen sectorale aanpak meer, maar beweegt zich te midden van uiteenlopende en vaak actuele thema’s. In Nijmegen heeft wethouder Jan der Meer met het groenplan (en onder het motto ‘Groen moet je doen’) de beleidslijnen uitgezet om de rollen van groen verder te verankeren in de stad. Het laat zien hoe in Nijmegen met het groen wordt omgegaan, en hoe het past binnen de dynamiek van de stad als geheel. Concreet is de gemeente bezig met groene maatregelen t.b.v. klimaat en luchtkwaliteit (groene daken, groene wegen), versterking van de uitstraling van de binnenstad (meer groen in de winkelstraten) en investeringen in het groen om de stad. In dit mei nummer van Groen – dat helemaal in het teken staat van Nijmegen – wordt o.a. aandacht besteed aan Nijmegen als gezonde stad, het plan Groene Allure Binnenstad en enkele burgerinitiatieven.

Volledige informatie:
Klik hier voor meer informatie

Ook interessant:
Nijmegen, beleid, openbaar groen

Bron:
Vakblad Groen