Berichten

Voor het eerst heeft in januari 2018 een Nederlandse stad de titel ‘Green Capital Award 2018’ weten te bemachtigen. Het kleine maar dichtbevolkte Nijmegen is door de Europese Commissie uitgeroepen tot ‘De Groene Hoofdstad van Europa’. Wat maakte dat deze Gelderse stad terecht is gekomen in het rijtje van eerdere winnaars: Essen, Ljubljana, Bristol, Copenhagen, Nantes, Vitoria-Gasteiz, Hamburg en Stockholm?
De Gelderse stad heeft de ambitie om de Nijmegenaars met elkaar te verbinden door de gemeente samen te laten werken met bedrijven en inwoners aan maar liefst 282 projecten voor een groen en duurzaam Nijmegen. Deze projecten zijn verdeeld over de vijf kernthema’s die in 2018 leidend zijn. De kernthema’s zijn: 1. Samen gezond en groen, 2. Blij met zon en wind, 3. Leven met water, 4. Alles is van waarde en 5. Duurzaam op weg.
Nijmegen is met ‘Duurzaam op weg’ een voorbeeldstad voor duurzame mobiliteit. In 2016 werd de stad door de Fietsersbond uitgeroepen als dé fietsstad van Nederland. Het doel is om 20 kilometer aan extra snelfietspaden te realiseren. Daarmee is Nijmegen opgeteld met de huidige 60 kilometer flink op weg om de duurzame mobiliteit te vergroten. De snelfietspaden worden veel gebruikt. Maar liefst 65% van het Nijmeegse woon-werkverkeer maakt gebruik van deze snelfietspaden.
Ook de groene wandelroute van Nijmegen draagt eveneens bij aan duurzame mobiliteit. De 20 kilometer lange route gaat langs de ‘groene hotspots’ van de stad: het Rivierpark en de Stadswaard. Ook gaat deze route langs het bezoekerspaviljoen Green Capital. Dit paviljoen biedt een overzicht van de groene en duurzame activiteiten die in 2018 centraal staan in Nijmegen.
De Europese Commissie was zeer onder de indruk van de toekomstplannen van Nijmegen. De stichting ‘De Groene Stad’ hoopt dat veel steden in Nederland geïnspireerd worden door De Groene Hoofdstad van Europa.
 
Bronnen
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/winning-cities/
https://www.volkskrant.nl/buitenland/van-de-smerigste-stad-van-europa-naar-de-groenste-de-duitse-industriestad-essen-kreeg-het-voor-elkaar~a4573951/
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2013/02/Nijmegen_EGCA2018_Brochure_NL.pdf
https://greencapital2018.nl/groene-routes/
http://www.stadszaken.nl/klimaat/gebiedsontwikkeling/1390/nijmegen-european-green-capital-2018
https://www.trouw.nl/home/in-nijmegen-moet-de-burger-verder-klimmen-op-de-duurzaamheidsladder~a0a2d8d9/
https://www.gva.be/cnt/dmf20180216_03361317/deze-stad-is-dit-jaar-groene-hoofdstad-van-europa
 

 

Op dit moment worden er – in het kader van het programma Groen Verbindt – twee idylles (bloemenweides) in het Goffertpark, nabij de Bijenstal aangelegd. Groen Verbindt is een speciaal programma van de gemeente Nijmegen, waarbij de sociale betekenis en kracht van groen voorop staan. Groen Verbindt dient tot meer samenhang en uitwisseling te komen, met meer accent op ecologische kansen, met verbinding tussen professionele kennis in de stad en initiatieven in de wijken.

Goffertpark
De twee nieuwe idylles beslaan samen zo’n 2.000 m2. Idylle 1 bestaat uit kleinere bloemenweides, zogenaamde kamers, met rondom een cirkel die diverse ‘ingangen’ biedt. Door het ontwerp van de bloemenweide wordt de natuurbeleving cq. natuurervaring versterkt. De kamers worden verschillend ingezaaid en in de kern komen insectenhotels te staan. Idylle 2 wordt ingericht als een spiraal van bloemen. De spiraal wordt ingezaaid met een speciaal zaadmengsel en ook hier komt in de kern een insectenhotel te staan. Het plaatsen van de insectenhotels gebeurt tijdens de opening van de idylles op 10 juni. Alleen geschikte gebiedseigen en vooral meerjarige planten worden gebruikt; soorten die thuishoren in de omgeving en die geschikt zijn voor de situatie ter plekke. De Natuurtuin Goffert gebruikt dezelfde zaden om de nieuwe boomgaard in te zaaien.
Inheemse wilde bloemen en biologische bloembollen
Wethouder Harriët Tiemens en initiatiefnemer Arjan Vernhout gaan samen met de kinderen van de groepen 5 van NSV2 de idylles inzaaien met een- en tweejarige bloemenzaden. Het gaat dan om soorten als klaproos, kamille, korenbloem, peen, honingklaver en grijskruid. Dit gaat gebeuren op vrijdag 1 april vanaf 10.15 uur.
Eind september worden de idylles ingezaaid met mengsels van vaste (meerjarige) soorten flora, onder andere wilde marjolein, veldsalie, beemdooievaarsbek, grote tijm, knoopkruid, koekoeksbloem, beemdkroon, weideklokjes, mottenkruid, gewone ossentong, prachtanjer, duizendblad, slangenkruid, zandblauwtje en wilde cichorei.
De nieuwe idylles zorgen voor veel voedsel in de maanden mei tot en met oktober. Ook worden door de leerlingen van de NSV2 in het najaar 10.000 biologische boerenkrokussen geplant. Leerlingen die helpen met het planten van de bloembollen krijgen een zakje bollen mee om thuis in de eigen tuin te planten. De kinderen komen via diverse educatieve activiteiten meer te weten over het belang van bloemen, bijen, hommels en vlinders. Door het toevoegen van bloembollen is er in de maanden maart en april ook extra voedsel beschikbaar. Na de realisatie bloeien er planten vanaf maart tot en met oktober.
Bron: nijmegenbloeit.nl

Op de hoek van de Thijmstraat en Tollensstraat in Nijmegen wordt aankomende zaterdag een nieuw parkje geopend.
Op de betreffende locatie zouden in eerste instantie nieuwe appartementen worden gebouwd. Op initiatief van de wijk werd er uiteindelijk gekozen voor groen. Het ontwerp van het park werd in overleg met buurtbewoners opgesteld. Hoe het nieuwe park gaat heten is nog niet bekend. Omwonenden mochten stemmen op hun favoriete naam. 27 mei neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

Nijmegen heeft op een digitale kaart alle monumentale en waardevolle bomen geplaatst die online te bekijken zijn. Nijmegen hecht veel waarde aan het groen in de stad en noemt niet voor niets haar bomenbestand het “groene kapitaal” van Nijmegen.

In het openbare gebied van de gemeente Nijmegen staan bijna 60.000 bomen. Bomen zijn overal aanwezig: in lanen en singels, als groepen in stadsparken, in het centrum, in wijken, op bedrijfsterreinen en in tuinen. Een beperkt deel daarvan wordt aangemerkt als bijzondere bomen. Om een compleet overzicht te krijgen van de ‘groene monumenten’ heeft de gemeente alle waardevolle en monumentale bomen in het openbare gebied geïnventariseerd.

Bomen in kaart gebracht
Locaties, soort en leeftijd zijn in kaart gebracht. Naast de monumentale bomen is ook de groep ‘waardevolle bomen’ geïnventariseerd. Deze bomen zijn nu nog niet monumentaal maar staan wel op de nominatie dat in de toekomst te worden. Tenslotte zijn ook de zogenaamde ‘herdenkingsbomen, zoals de ‘Wilhelminaboom’ op het Hertogplein, in de lijst opgenomen.

Privéterrein
Naast monumentale bomen in de openbare ruimte zijn er ook nog monumentale bomen die op privéterrein staan. In het voorjaar start de gemeente met het inventariseren van deze bomen.

Bomen zijn beeldbepalend
Monumentale bomen zijn speciaal door hun hoge leeftijd, schoonheid of zeldzaamheid. Ze staan vaak op bijzondere plekken en zijn beeldbepalend aan hun omgeving. Ze worden met extra zorg en bescherming omringd. Kapvergunningen worden slechts in zeer uitzonderlijke gevallen verleend.

Onschatbare waarde
Monumentale bomen zijn van onschatbare waarde voor onze gezondheid en de leefbaarheid van de woonomgeving. Ze zorgen voor schonere lucht, schaduw, het vastleggen van CO², minder gezondheidsklachten, een aangenaam leefklimaat en het behoud van onze stadsnatuur.

Waardevolle en monumentale bomen in Nijmegen »

Bron:
Gemeente Nijmegen

 

“Het college van Nijmegen vindt groen in en om de stad belangrijk; we zien het echt als ons groene kapitaal. Bezuinigen op groen is dus niet aan de orde. Nijmegen investeert juist extra in het groen”, aldus wethouder Jan van der Meer in de nieuwsbrief Groen en de Stad van januari 2011.

“We trekken vele miljoenen uit voor een groot groengebied in Vinexlocatie Nijmegen-Noord en de dijkteruglegging bij de Waal. En bij alle grote en kleine bouwprojecten wordt geïnvesteerd in nieuw groen”, geeft Van der Meer aan. Voor nieuw groen in de bestaande stad is jaarlijks gemiddeld € 1 miljoen beschikbaar. 

Groeninvestering lopen mee in planexploitaties
Op de vraag hoe Nijmegen aan de middelen komt om extra te blijven investeren in groen, geeft Van der Meer aan de groeninvesteringen meelopen in de planexploitaties van grote en kleine projecten. “Bij groot onderhoud aan wegen, aanleg van fietsroutes of vervanging van riolering krijgen laanbomen bijvoorbeeld een ingrijpende standplaatsverbetering. Verder is er specifiek gemeentelijk budget voor groen en woonmilieuverbetering en zetten we ISV-middelen in voor groen”.

Lees het volledige verhaal in de nieuwsbrief van Groen en de Stad »

Bron:
Groen en de Stad

De vier platanen aan de zuidzijde van Plein 1944 in Nijmegen zijn afgelopen nacht verhuisd naar een nieuwe locatie onder aan de Voerweg. Een vijfde boom is verplaatst naar de kop van de Houtstraat. De circa 16 meter hoge bomen, die kruinen hebben van zo’n zes meter breed, zijn rechtop vervoerd op diepladers.

De bomen worden vandaag op hun definitieve plek gezet. De voorbereiding voor de verplaatsing is enkele jaren geleden al gestart met het afsteken van de wortels. Afgelopen week zijn de wortels ingepakt om ze te beschermen tegen uitdrogen. De vorst van de afgelopen dagen is voor de wortels geen probleem. Nadat de platanen zijn verplaatst, vinden aan de zuidkant van Plein 1944 nog de laatste grondwerkzaamheden plaats. Ook de archeologen gaan nog aan de slag op de plek waar de platanen hebben gestaan.

Klik hier voor meer informatie »

Bron:
Gemeente Nijmegen
 

De gemeente Nijmegen gaat nu ook aan woningcorporaties en bedrijven advies geven en subsidie verlenen bij het aanleggen van groendaken. In 2011 wordt voor de subsidieregeling €100.000 beschikbaar gesteld. Deze maatregel past in het streven van de gemeente om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan.

De subsidie bedraagt 50% van de kosten die worden gemaakt om een groendak aan te leggen. Groendaken helpen bij het vasthouden van regenwater, zorgen voor verkoeling en isolatie van gebouwen. Ook hebben zij in tegenstelling tot conventionele daken een verkoelend effect op de omgeving, zorgen voor CO²-opvang en vangen fijnstof af.

Eerder groendaken aanleggen
De kosten blijken vaak een drempel om een groendak aan te leggen. Onderzoek heeft aangetoond dat eigenaren met een bijdrage in de kosten eerder groendaken aanleggen. Daarom stelt de gemeente Nijmegen de bestaande subsidieregeling voor particulieren nu ook open voor woningcorporaties en bedrijven. De subsidie bedraagt 50% van de kosten tot een maximum van €25 per vierkante meter aangelegd groendak. De subsidieregeling voor groendaken voor bedrijven treedt begin januari 2011 in werking.

Technische aanpassingen
De aanleg van een groendak op een bestaand dak vergt soms ook technisch de nodige aanpassingen vanwege het extra gewicht. De gemeente raadt daarom aan altijd een bouwkundig onderzoek te laten uitvoeren naar de draagkracht van het bestaande dak. Daar staat tegenover dat een groendak twee tot drie keer zo lang mee gaat en vanwege de hogere isolatiewaarde ook flinke besparingen kan opleveren op kosten voor koelsystemen. Ook zal het de waarde van de panden vermeerderen.

Subsidieregeling
De subsidieregeling wordt in opdracht van de gemeente verzorgd door het Waterservicepunt.
Meer informatie over de regeling en de exacte voorwaarden is te vinden op waterbewust.nl en op nijmegen.nl/digitalebalie.

Bron:
Gemeente Nijmegen

Gemeente Nijmegen informeert haar bewoners onder het mom van ‘Ooit gedacht om uw huis groen te maken?’ over klimaatverandering en duurzaamheid. Klimaatverandering of niet, er vallen steeds meer heftige regenbuien en de zomers zijn soms tropisch warm. Vooral in de stad is dat goed te merken. Riolen lopen over, straten staan blank en bij zomerse hitte is de temperatuur in de stad al gauw negen graden hoger dan in het buitengebied.

De Nijmeegse bewoner wordt door de gemeente geprikkeld hier iets aan te doen en zijn steentje aan bij te dragen.

Groene daken
Huizen kunnen letterlijk groener gemaakt worden door (platte) dak te voorzien van een groene daken of een daktuin. Dit is tevens een mooie manier om regenwater vertraagt af te voeren. In de zomer zorgt een groendak ook voor verkoeling, het bevordert de biodiversiteit en het is natuurlijk van bovenaf gezien een verfraaiing van uw leefomgeving.

Een groendak bestaat uit verschillende lagen. Die zijn nodig om het dak te beschermen tegen lekkages. Een goed aangelegd groendak gaat tientallen jaren langer mee dan een traditioneel dak. In het boekje ‘Groene daken, goede zaken’ is van alles over groendaken in Nijmegen te vinden en hoe deze aan te leggen.

Regenwater afkoppelen
Het regenwater dat nu op het dak valt gaat waarschijnlijk, zoals bij de meeste huizen, via de regenpijp naar het vuilwaterriool. Een goede manier om het riool te ontlasten is het regenwater niet langer op deze manier af te voeren. Dit noemen we afkoppelen.

Afkoppelen kan op verschillende manieren. Het regenwater kan opvangen worden in de eigen tuin. Dat kan bovengronds door bijvoorbeeld een vijver of een verlaging in het gras te maken. Het kan ook ondergronds door een waterdoorlatend systeem aan te leggen. De voordelen van afkoppelen zijn duidelijk: het riool wordt ontlast, het grondwater wordt aangevuld en de tuin krijgt meer water.
Een tuin met planten biedt daarnaast de voorkeur boven een verharde tuin. In een tuin met planten kan het regenwater door het grondwater worden opgenomen in plaats van dat het wordt afgevoerd naar het riool.

Subsidie
Inwoners van Nijmegen krijgen subsidie voor het afkoppelen van regenwater en voor de aanleg van een groendak. Informeer bij het waterloket van de gemeente: het Waterservicepunt. Kijk op waterbewust.nl, mail naar servicepunt@waterbewust.nl of bel (024) 379 18 01 en maak een afspraak voor gratis advies aan huis.

Bron:
Gemeente Nijmegen

 

 

 

 

Om de uitstraling van het groen in de Nijmeegse wijk Dukenburg te verbeteren, heeft het college van B&W het Groenaanpakplan Dukenburg vastgesteld. Met de versterking van verschillende sferen in het groen, krijgen de wijken meer variatie. Voor de aanpak van het groen in Dukenburg wordt de komende 10 jaar €4 miljoen extra vrijgemaakt.

Groen speelt een belangrijke rol in Dukenburg. Het groen is aangeplant bij de bouw van het stadsdeel in de jaren ’60 en ’70. Door de snelle groei, bezuinigingen op het onderhoud en het stoppen met chemische bestrijdingsmiddelen, ziet het groen er op verschillende plekken niet meer zo fraai uit. Er is sprake van achterstallig onderhoud, de wensen van bewoners zijn veranderd en sommige dicht begroeide plekken geven een onveilig gevoel. Het Groenaanpakplan Dukenburg biedt een aanpak op de gesignaleerde problemen.

 

 


Meer variatie in de wijk
Het groen kan aantrekkelijker worden door de verschillende sferen te versterken, waardoor er meer variatie komt in de wijken. Dichtbij de woningen wordt het groen intensief gebruikt, bijvoorbeeld om te spelen. Rondom de wijken ligt de nadruk in combinatie met de watergangen meer op natuur en rust. Tot slot stralen de oude lanen, de boombeplanting langs de doorgaande wegen en de groengebieden rondom de hoogbouw de historie en allure van Dukenburg uit. Daarnaast wordt de inrichting en het beheer beter afgestemd op het gebruik.

Niet alles verandert
Niet alle groen gaat veranderen. Alleen die plekken met grote achterstanden, die niet meer voldoen en moeilijk te beheren zijn, krijgen een opknapbeurt. Hiervoor wordt 4 miljoen euro gereserveerd. Voor de totale uitvoering wordt 10 jaar uitgetrokken. Er is dus nog een lange weg te gaan.

In oktober 2010 wordt al begonnen met onderhoud aan het groen in Tolhuis en Zwanenveld. Vanaf 2011 volgende de andere wijken in Dukenburg.

Klik hier voor meer informatie »

Bron:
Gemeente Nijmegen

 

 

 

 

 

 

 
 

Op 20 mei aanstaande wordt het project ‘Geschakelde Kroonluchters’ in Nijmegen uitgevoerd. Dit project bestaat uit de aanplant van een rij Zilverlindes (Tilia tomentosa) voor het ROC-gebouw bij het centraalstation van Nijmegen.

Het project is een samenwerking tussen de gemeente Nijmegen, wethouder Jan van der Meer en beeldend kunstenaar Boudewijn Corstiaensen met leerlingen van M.B.O. Helicon opleidingen die de bomen zullen planten volgens de theorie van de ‘Gulden snede’.

Tijdens de aanplant van de Zilverlindes wordt een aantal zoetwater parels in de Nijmeegse aarde als een soort boomzaadje gepoot. Hiermee wordt de stad Nijmegen in het middelpunt van de Gulden snede geplaatst.

Dit project kan worden gezien als een bijdrage aan de poging van Nijmegen om de ‘Groenste stad ’ van Nederland te worden.

Klik hier voor meer informatie »