Standpunt SP Nijmegen: Groen in de stad sparen

Groene plekken in Nijmegen worden gespaard en waar mogelijk wordt de kwaliteit  en toegankelijkheid van het openbaar groen verbeterd. De groennorm (binnen loopafstand een grote groenvoorziening) wordt strikt gehandhaafd en leidt tot uitbreiding van openbaar groen in wijken waar nog niet aan deze norm wordt voldaan.

Dit staat op de site van de SP Nijmegen over de groenplannen richting de gemeenteraadsverkiezingen.

SP: “Door vooral te kiezen voor herontwikkeling van bestaande locaties kunnen we openbare ruimte en groen sparen en zelfs uitbreiden waar het nodig is. Ook kan nieuw openbaar groen gerealiseerd worden door de toepassing van etagebouw waar dit mogelijk is. Bij een afweging ‘bouwen of groen’ krijgt bestaand openbaar groen voor de wijk de voorkeur.

Zolang nog ruimschoots wordt voldaan aan de groennorm maken we mogelijk een uitzondering bij de bouw van sociale huurwoningen en bij bouwplannen waartegen nauwelijks bezwaar is. Bebouwing van openbaar groen kan ook acceptabel zijn als er elders binnen de wijk nieuwe groene ruimte voor terugkomt.”

Lees hier het volledige bericht en bekijk de standpunten »

Bron:
SP Nijmegen