Nijmegen: Groene stad aan de Waal

Groen kent allang geen sectorale aanpak meer, maar beweegt zich te midden van uiteenlopende en vaak actuele thema’s. In Nijmegen heeft wethouder Jan der Meer met het groenplan (en onder het motto ‘Groen moet je doen’) de beleidslijnen uitgezet om de rollen van groen verder te verankeren in de stad. Het laat zien hoe in Nijmegen met het groen wordt omgegaan, en hoe het past binnen de dynamiek van de stad als geheel. Concreet is de gemeente bezig met groene maatregelen t.b.v. klimaat en luchtkwaliteit (groene daken, groene wegen), versterking van de uitstraling van de binnenstad (meer groen in de winkelstraten) en investeringen in het groen om de stad. In dit mei nummer van Groen – dat helemaal in het teken staat van Nijmegen – wordt o.a. aandacht besteed aan Nijmegen als gezonde stad, het plan Groene Allure Binnenstad en enkele burgerinitiatieven.

Volledige informatie:
Klik hier voor meer informatie

Ook interessant:
Nijmegen, beleid, openbaar groen

Bron:
Vakblad Groen