D66 Nijmegen: Groen is belangrijk!

D66 Nijmegen wil dat het groen in de stad behouden blijft en versterkt wordt.  Want zo schrijven zij in hun programma: “Groen is belangrijk! Niet in de laatste plaats voor het afvangen van fijn stof en de infiltratiemogelijkheden bij zware regenval. Daarom moet het groen in de stad behouden blijven en versterkt worden. Ook particulieren worden gestimuleerd om groen aan te leggen bijvoorbeeld door de groene daken aan te brengen.”

De speerpunten op groenbeleid zijn onder meer:

  • De gemeente heeft veel grond in eigendom die niet of voorlopig niet bebouwd wordt. Een aantal van deze terreinen gebruiken we voor de kweek van bomen ten behoeve van de vervanging van oude bomen in de stad;
  • Nijmegen-West (o.a. Lindenholt) heeft in vergelijking met andere delen van de stad te weinig groen. In samenwerking met de wijken ontwikkelen we plannen om meer groen in dit stadsdeel te ontwikkelen;
  • Bewoners worden meer betrokken bij het groen in hun wijk. Zo komt er een budget voor het eigen beheer van stukken groen;
  • We stimuleren aanleg van dak-, gevel- en balkontuinen;
     

Naar het verkiezingsprogramma 2010-2014 »

Bron:
D66 Nijmegen