Berichten

In 2006 en 2007 is er in de gemeente Den Haag onderzoek uitgevoerd om te bekijken of alle ecologische verbindingszones voldoen aan de natuurvriendelijke inrichting. Op basis hiervan zijn ruim 300 verbeterpunten gesignaleerd. Het gaat om aanpassingen in inrichting, beheermaatregelen, de aanleg van natuurvriendelijke oevers en poelen. Maar ook om het oplossen van barrières van grote wegen en te krappe ecoduikers. De meeste verbeterpunten worden in de komende tien jaar uitgevoerd.

Volledige informatie:
Download hier het artikel

Ook interessant:
Natuur, ecologie, beleid

Bron:
Gemeente Den Haag

Natuur helpt om mentaal uit te rusten. Deze uitspraak lijkt een open deur, maar de laatste vijftien jaar is het door onderzoek bevestigd. Kinderen met aandachtsproblemen hebben baat bij een groene omgeving in en vooral ook rond de school. Binnen het zorgbeleid van scholen is dit een specifiek aandachtspunt.

Volledige informatie:
Download hier het artikel gepubliceerd in De Wereld van het Jonge Kind

Ook interessant:
Kinderen, spelen, speelplaatsen

Bron:
JSW (Kees Both)

 

…luidt de titel van het boek waarin de auteurs, Marianne van Lier en Willy Leufgen, u deelgenoot willen maken van hun langdurige zoektocht naar inspirerende projekten in binnen- en buitenland. Daarnaast willen zij u door middel van dit rijk geillustreerde boek kennis laten maken met de talrijke mogelijkheden om alle denkbare educatieve buitenruimte op een heel andere manier in te richten en te gebruiken dan we tot nu toe om ons heen waarnemen.

Volledige informatie:
Uitgeverij Jan van Arkel, Utrecht, 2007. 251 blz., rijk geillustreerd. ISBN 978 90 6224 470 6. Prijs 20,- euro.

Ook interessant:
Ontwerp, speelruimte, natuur

Bron:
Uitgeverij Jan van Arkel (Willy Leufgen en Marianne van Lier)

 

Het buiten spelen van kinderen wordt steeds
meer tot een ‘bedreigde’ bezigheid. Dat geldt
nog sterker voor spelen in en met de natuur in
de woonomgeving. Met negatieve gevolgen
voor de ontwikkeling van kinderen. Scholen
kunnen bijdragen aan verbetering – onder
andere door op het eigen terrein een natuurspeelplaats
te ontwikkelen waar ook kinderen
uit de buurt kunnen spelen. Een plek die binnen
het onderwijs ook dienst kan doen als
leerlandschap voor natuureducati

Natuur is er om in te spelen, te sporten en om in af te spreken met vrienden, vinden Nederlandse jongeren. Ze waarderen een stadspark dan ook meer dan verruigde veenweidegebieden. De Hollandse oernatuur is in hun ogen maar saai. Onder jongere kinderen is bovendien de interesse in natuur de afgelopen twintig jaar sterk afgenomen. De jongeren maken zich dan ook liever sterk voor stadsparken, waar ze kunnen samenkomen om te sporten of te barbecueën.
Deze conclusie van Alterra sluit aan bij een onderzoek van de Vrije Universiteit onder kinderen. De VU-onderzoekers concluderen dat de natuurinteresse bij kinderen de afgelopen twintig jaar sterk is afgenomen. Kinderen komen nog maar de helft zo vaak in de natuur en blijven er korter.

Op 8 oktober hebben de Raad voor Milieu en Natuur Onderzoek (RMNO), De Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) en de Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO) het adviespakket ‘Natuur en gezondheid’ gepresenteerd tijdens een sportontbijt aan de betrokken bewindslieden. Natuur is goed voor de gezondheid. Zowel ouderen als jongeren kunnen veel profijt hebben van een verblijf in de natuur. Kinderen moeten in gelegenheid zijn om regelmatig in hun eigen buurt te sporten of spelen in de natuur. Dit houdt ze in vorm en voorkomt of vermindert overgewicht. Het adviespakket bestaat ondermeer uit een databank met goede voorbeelden uit de praktijk, een handreiking voor lokale bestuurders, een kennisagenda en een beleidsadvies over de inzet van natuur voor gezondheid.

Natuur is goed voor de gezondheid. Zowel ouderen als jongeren kunnen veel profijt hebben van een verblijf in de natuur. Natuur werkt goed bij stress of herstel van een burn out. Bewegen in de natuur ter voorkoming van klachten is eigenlijk een ‘must’. Zeker voor kinderen!
Op 8 oktober zullen de raden het adviespakket Natuur en Gezondheid tijdens een sportontbijt presenteren aan Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Minister Ab Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Minister Verburg zal, samen met een groep schoolkinderen, in het Haagse Bos het goede voorbeeld geven.

Groen in de omgeving blijkt gunstig voor gezondheid. Veel mensen kennen uit ervaring het prettige effect van een uitzicht op bomen of een wandeling door een park. In de zorg wordt geregeld gewerkt met wat groen voor patiënten kan doen, bijvoorbeeld in‘helende tuinen’ of op zorgboerderijen. Maar het blijft niet bij intuïties. Zeer uiteenlopend wetenschappelijk onderzoek wijst erop dat verblijf in een ‘groene’ omgeving inderdaad gunstig kan zijn voor gezondheid en welbevinden. Zelfs uitzicht op een stadspark helpt mensen al te herstellen van stress, wat de kans op stressgerelateerde ziekte weer kan verminderen. Dit schrijven de Gezondheidsraad en de Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek in een eerste deeladvies Natuur en gezondheid dat op 6 juni 2004 is aangeboden aan bewindslieden van VROM, LNV en VWS.
Trefwoorden bij deze publicatie: leefomgeving, gezondheidsbeleid, bewegen, sociaal contact, kinderen.