Natuur en gezondheid

Groen in de omgeving blijkt gunstig voor gezondheid. Veel mensen kennen uit ervaring het prettige effect van een uitzicht op bomen of een wandeling door een park. In de zorg wordt geregeld gewerkt met wat groen voor patiënten kan doen, bijvoorbeeld in‘helende tuinen’ of op zorgboerderijen. Maar het blijft niet bij intuïties. Zeer uiteenlopend wetenschappelijk onderzoek wijst erop dat verblijf in een ‘groene’ omgeving inderdaad gunstig kan zijn voor gezondheid en welbevinden. Zelfs uitzicht op een stadspark helpt mensen al te herstellen van stress, wat de kans op stressgerelateerde ziekte weer kan verminderen. Dit schrijven de Gezondheidsraad en de Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek in een eerste deeladvies Natuur en gezondheid dat op 6 juni 2004 is aangeboden aan bewindslieden van VROM, LNV en VWS.
Trefwoorden bij deze publicatie: leefomgeving, gezondheidsbeleid, bewegen, sociaal contact, kinderen.