Meer natuur in de stad

In 2006 en 2007 is er in de gemeente Den Haag onderzoek uitgevoerd om te bekijken of alle ecologische verbindingszones voldoen aan de natuurvriendelijke inrichting. Op basis hiervan zijn ruim 300 verbeterpunten gesignaleerd. Het gaat om aanpassingen in inrichting, beheermaatregelen, de aanleg van natuurvriendelijke oevers en poelen. Maar ook om het oplossen van barrières van grote wegen en te krappe ecoduikers. De meeste verbeterpunten worden in de komende tien jaar uitgevoerd.

Volledige informatie:
Download hier het artikel

Ook interessant:
Natuur, ecologie, beleid

Bron:
Gemeente Den Haag