Kinderen hebben natuur nodig

Het buiten spelen van kinderen wordt steeds
meer tot een ‘bedreigde’ bezigheid. Dat geldt
nog sterker voor spelen in en met de natuur in
de woonomgeving. Met negatieve gevolgen
voor de ontwikkeling van kinderen. Scholen
kunnen bijdragen aan verbetering – onder
andere door op het eigen terrein een natuurspeelplaats
te ontwikkelen waar ook kinderen
uit de buurt kunnen spelen. Een plek die binnen
het onderwijs ook dienst kan doen als
leerlandschap voor natuureducati