Drie kilometer berm in Haarlem voorzien van bloemzaad

Spaarnelanden zaait, in opdracht van gemeente Haarlem, drie kilometer berm in met bloemzaad. Het doel is om de biodiversiteit in en om de stad te vergroten en de bermen mooier te maken. De bloeiende bloemen leveren nectar aan wilde bijen, vlinders en andere insecten en het is natuurlijk een vrolijk gezicht. De grasrijke bermen worden […]

‘Stenige Leidsebuurt in Haarlem snakt naar groen’

In het Haarlems dagblad van 21 mei j.l. was een interessante reportage van Arthur de Mijttenaere te lezen over de Leidsebuurt in Haarlem, die volgens de schrijver lijkt te snakken naar een vergroeningsbeurt. In het artikel komen wijkraadsleden Paula Grapendaal en Mara van Limbeek aan het woord. Zij vertellen over hun inspanningen om hun Leidsebuurt […]

Nieuwe kansen voor recreatie tussen Amsterdam en Haarlem

De provincie en gemeenten Amsterdam, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Haarlem en Velsen willen het groen- en recreatiegebied tussen Amsterdam en Haarlem open houden en verder ontwikkelen met nog meer mogelijkheden voor ontspanning en recreatie. Ze hebben hierover een conceptvisie opgesteld die de colleges hebben vrijgegeven voor consultatie. Toenemende behoefte aan recreatieve voorzieningen Het gaat om […]

Haarlem plant Magnolia's op Stationsplein

Op het Stationsplein in Haarlem worden de komende week  tulpenbomen (magnolia’s) geplant . Op donderdag 8 maart plant wethouder Rob van Doorn de eerste boom. De bomen komen te staan tussen de Kruisweg en het busstation, langs de gevel aan de zuidzijde en bij de busperrons. In totaal komen er 18 tulpenbomen op het Stationsplein. […]

Binnenduinrand en buffer Amsterdam en Haarlem blijven groen

De groene leefomgeving rond Haarlem blijft groen dankzij een krachtenbundeling van provincie en gemeenten. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Velsen, Zandvoort, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Amsterdam en Haarlemmermeer gaan voor twee gebieden gezamenlijke ontwikkelstrategieën opstellen: visies op de gebieden en uitvoeringsprogramma’s met concrete projecten. Onlangs ondertekenden zij twee intentieverklaringen om hun samenwerking […]

Bomen cadeau voor de stad Haarlem

Bureau Hosper – landschapsarchitectuur en stedebouw – heeft onlangs, als opening van het jaar 2011, de stad Haarlem 25 populieren cadeau gegeven. Door het bureau werden de bomen geplant op het terrein Oostpoort nabij het treinstation van Haarlem Spaarnwoude. Een guerilla gardening actie van het Hosper landscape repair team. Overal in het land zijn dit […]

Eerste nieuwe bomen Reinaldapark in Haarlem pas over twee jaar geplant

De eerste nieuwe bomen van het Reinaldapark gaan op zijn allervroegst pas over twee jaar de grond in. Komende september wordt er wel al begonnen met de opbouw van het nieuwe park. Dan zal een begin worden gemaakt met het flink ophogen van het zuidelijke deel van het park, langs de Schipholweg. Het park, dat […]

'Te weinig bescherming voor groen in Haarlem'

De gemeente Haarlem biedt te weinig garanties voor de bescherming van het schaarse groen in de stad. Het nieuwe groenstructuurplan van de gemeente kan niet garanderen dat de huidige hoeveelheid groen niet verder zal afnemen, laat staan dat er sprake zal zijn van uitbreiding van het groenareaal binnen de stadsgrenzen. Dat is kort samengevat de […]