Bomen cadeau voor de stad Haar­lem

Bureau Hosper — land­schaps­ar­chi­tec­tuur en ste­de­bouw — heeft onlangs, als ope­ning van het jaar 2011, de stad Haar­lem 25 popu­lie­ren cadeau gege­ven. Door het bureau wer­den de bomen geplant op het ter­rein Oost­poort nabij het trein­sta­ti­on van Haar­lem Spaarn­wou­de. Een gue­r­il­la gar­de­ning actie van het Hosper lands­ca­pe repair team.

Over­al in het land zijn dit soort tij­de­lijk braak lig­gen­de ter­rei­nen van­we­ge opge­schor­te of stop­ge­zet­te ont­wik­ke­lin­gen. Onbe­kend is hoe lang deze tij­de­lij­ke land­schap­pe­lij­ke leeg­stand zal gaan duren.

Om hier aan­dacht voor te vra­gen heeft Hosper 25 popu­lie­ren­bo­men (van boom­kwe­ke­rij Loef, Vel­ser­broek) geplant, een snel­groei­en­de pio­niers­soort. Mocht er op deze plek in de toe­komst gebouwd wor­den, dan kun­nen de bomen ver­plant of gekapt wor­den.
 

 

 

 

Bron:
Hosper