'Te weinig bescherming voor groen in Haarlem'

De gemeente Haarlem biedt te weinig garanties voor de bescherming van het schaarse groen in de stad. Het nieuwe groenstructuurplan van de gemeente kan niet garanderen dat de huidige hoeveelheid groen niet verder zal afnemen, laat staan dat er sprake zal zijn van uitbreiding van het groenareaal binnen de stadsgrenzen.

Dat is kort samengevat de kritiek die een groot aantal belangenorganisaties, wijkraden, actiegroepen en andere insprekers hebben geuit op het groenstructuurplan.

Bron:
Haarlems Dagblad