Binnenduinrand en buffer Amsterdam en Haarlem blijven groen

De groene leefomgeving rond Haarlem blijft groen dankzij een krachtenbundeling van provincie en gemeenten. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Velsen, Zandvoort, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Amsterdam en Haarlemmermeer gaan voor twee gebieden gezamenlijke ontwikkelstrategieën opstellen: visies op de gebieden en uitvoeringsprogramma’s met concrete projecten. Onlangs ondertekenden zij twee intentieverklaringen om hun samenwerking en ambitie te bekrachtigen.

De twee gebieden zijn de Binnenduinrand en de bufferzone ‘Spaarnwoude’ tussen Amsterdam en Haarlem. De Binnenduinrand ligt bij Haarlem tussen de zee en de Haarlemmermeerringvaart en loopt van de grens met Zuid-Holland tot het Noordzeekanaal. De bufferzone ligt tussen Velsen, Haarlem, Hoofddorp, Schiphol, Amsterdam en Noordzeekanaal.

Stedelijke druk is groot
De stedelijke druk op deze twee gebieden is groot. De samenwerkingspartijen gaan vaststellen welke ontwikkelingen wel en welke niet wenselijk zijn. Bij de bufferzone is het recreatieschap Spaarnwoude betrokken. Bij het opstellen van de ontwikkelingsstrategieën willen de overheden maatschappelijke organisaties en ondernemers uit de gebieden betrekken.

Groene leefomgeving veiligstellen
De samenwerkingspartijen willen natuur- en recreatiegebieden ontwikkelen en de verrommeling van het landschap tegengaan. Het groene en open landschap in het verstedelijkte zuiden van Noord-Holland zorgt voor recreatiemogelijkheden, een aantrekkelijke leefomgeving en een goed internationaal vestigingsklimaat. De samenwerkingspartijen willen dat dit zo blijft. Wethouder Rob van Doorn (Haarlem) en gedeputeerde Rob Meerhof (Noord-Holland) trekken de samenwerking.

Bron:
Provincie Noord-Holland