Haar­lem plant Magnolia’s op Sta­ti­ons­plein

Op het Sta­ti­ons­plein in Haar­lem wor­den de komen­de week  tul­pen­bo­men (magnolia’s) geplant . Op don­der­dag 8 maart plant wet­hou­der Rob van Doorn de eer­ste boom.

Haarlem plant Magnolia's op Stationsplein De bomen komen te staan tus­sen de Kruis­weg en het bus­sta­ti­on, langs de gevel aan de zuid­zij­de en bij de busper­rons. In totaal komen er 18 tul­pen­bo­men op het Sta­ti­ons­plein.

Deel­na­me Enten­te Flo­ra­le
Haar­lem is geno­mi­neerd voor de titel Groen­ste stad van Neder­land 2012. In de cate­go­rie ste­den nemen ver­der deel:
• Nun­speet
• Roo­sen­daal
• Weert

Bron:
De Groe­ne Mug