Berichten

Wie over een jaar Den Haag binnenrijdt via de Utrechtsebaan, ziet meteen dat de stad een groen hart heeft. Het komende jaar wordt deze stadsentree, die nu te veel de sfeer van een snelweg ademt, groener en veiliger gemaakt. “Wie eind volgend jaar de tunnel uitkomt, ziet meteen dat Den Haag een internationale stad van vrede en recht is en een groene wereldstad aan zee”, zegt wethouder Boudewijn Revis (Stadsbeheer).

Om de Utrechtsebaan fraaier en tegelijkertijd verkeersveiliger te maken, komen er groene bermen met meer ruimte voor bomen tussen de rijbanen, fietspaden en de stoep. Dat maakt de verkeerssituatie overzichtelijker en fietsroute aantrekkelijker. Voor voetgangers wordt een wandelpad aangelegd dat tussen de bomen door kronkelt. Langs het Malieveld komen nieuwe bomen te staan in een groene, 3 meter brede middenberm, om beter aan te sluiten bij het beeld van het Haagse Bos en de Koekamp. Ook wordt het ‘palenwoud’ flink uitgedund. Er komen elegante ophangsystemen voor verkeerslichten en matrixborden. Daardoor verbetert ook het zicht op het verkeer.

Visitekaartje
“Elke werkdag maken ruim 100.000 automobilisten gebruik van de Utrechtsebaan.  Met deze maatregelen wordt deze toegangsweg tot het hart van Den Haag een passend visitekaartje voor de internationale stad van vrede en recht. Door de betere inrichting wordt het er bovendien een stuk veiliger voor automobilisten, fietsers en voetgangers”, aldus wethouder Revis. “Je ziet bij aankomst in Den Haag een overzichtelijk kruispunt, dat echte Haagse, groene plekken als de Koekamp, het Malieveld en het Haagse Bos met elkaar verbindt. Je ziet het markante gebouw De Rode Olifant voor je. Haagser kan het niet.”

Bron:
Gemeente Den Haag

 

 

Een groene en duurzame openbare ruimte voor Den Haag. Dat was voor D66 de belangrijkste inzet tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 22 november.
Raadslid Kim Waanders, woordvoerder bij de behandeling van de Kadernota openbare ruimte, zette vol in op toegankelijk groen in de stad. €œEen groene buurt is een leefbare buurt. Als meest dichtbevolkte gemeente van Nederland is openbaar toegankelijk groen helaas geen vanzelfsprekendheid in Den Haag. Daarom is het zo belangrijk dat de inwoners van onze stad kunnen genieten van het groen dat er wel is€, aldus Waanders.
Meer groen
Zij riep het college daarom op om meer duidelijkheid te verschaffen over wat er wel en niet is toegestaan in de vele parkjes en parken in Den Haag, en om nog eens kritisch te kijken of het niet mogelijk is om in zogenaamd €˜zichtgroen€™ toch te kunnen recreëren. Bovendien vroeg ze het college te kijken naar mogelijkheden om park Sorghvliet toegankelijker te maken, zonder dat het unieke karakter van het park verloren gaat. Tot slot stelde ze samen met raadslid Tobias Dander voor om de openbare ruimte met meer groen, meer water en minder steen in te richten. Dat voorstel voor een mooier en klimaatbestendig Den Haag werd aangenomen.
Bron:
D66 Den Haag
 
 

De gemeente Den Haag heeft er in een economisch moeilijke periode voor gekozen om te investeren in het groen. Voor Sander Dekker, wethouder van Financiën, is de keus om te investeren in de openbare ruimte een logische beslissing. “Als je door te investeren een stad economisch krachtig en ook aantrekkelijk kunt maken, is het een investering met een hoog rendement.” 

“In Den Haag staan we inderdaad voor een behoorlijke opgave”, zegt Dekker. “Er moet simpelweg 150 miljoen euro worden bezuinigd. Aan het begin van deze collegeperiode in 2010 hebben we keuzes gemaakt, keuzes waarin we juist wilden investeren in plaats van bezuinigen. Van die 150 miljoen wordt honderd miljoen bezuinigd om tegenvallende inkomsten op te vangen en vijftig miljoen om te investeren in zaken die we belangrijk vinden. Een deel van die investeringen is vastgelegd in het collegeakkoord, de rest is later afgesproken. 

Tien miljoen extra naar groen
De keuze voor investeren in het groen was een belangrijk deel van onze beslissing. Opgeteld gaat er deze periode tien miljoen extra naar onderhoud groen, aanplant van duizenden bomen per jaar en verbetering van parken. De reden daarvoor was heel simpel”, zegt Dekker: “In deze krappe tijden moet je bewuste, scherpe keuzes maken. Als lokale overheid moet je laten zien wat je tot je kerntaken rekent. Het goed beheren van de openbare ruimte rekent dit college daartoe. En daar sta ik dan ook voor.

Huiskamer
De openbare ruimte kun je vergelijken met een huiskamer: het is dé plek waar mensen elkaar ontmoeten. Je moet je daar goed voelen, dat is belangrijk. Goed beheerde openbare ruimte biedt de inwoners een gevoel van veiligheid en woongenot. Dat speelt ook een belangrijke rol bij de beslissing of je ergens wilt wonen, werken of je bedrijf wilt vestigen.”

Meer informatie
Lees het volledige interview met Dekker in het juninummer van De Groene Stad »
Juninummer magazine De Groene Stad »
Opvragen magazine De Groene Stad »

 

Den Haag gaat duizend bomen per jaar planten om straten en pleinen groen te houden. Op de eerste dag van de lente, tevens de Haagse Bomendag, heeft wethouder Sander Dekker van Stadsbeheer samen met kinderen van basisschool De Kleine Keizer de eerste twintig daarvan geplant.

“Vanaf nu lopen we geen achterstanden meer op bij het planten van bomen in Haagse straten en lanen”, beloofde de wethouder. “Als er een boom omwaait of ziek wordt, zetten we binnen een jaar een jonge, gezonde boom terug in het gat.”

Budget verviervoudigd
Den Haag heeft anderhalf miljoen euro extra gereserveerd om het totale bestand van 115.000 straatbomen in de stad op hoog peil te houden. Daarmee is het budget verviervoudigd. De ervaring leert dat er jaarlijks rond de duizend bomen ziek worden, dood gaan of omwaaien. Vanaf nu is er voldoende geld om de gaten die hierdoor in de bomenrijen vallen in het eerstvolgende plantseizoen op te vullen.

Wethouder Sander Dekker van Stadsbeheer en leerlingen van basisschool De Kleine Keizer planten twintig knotwilgen voor verzorgingstehuis De Saffier in Loosduinen.

Bron:
Gemeente Den Haag

De Haagse VVD-gemeenteraadsfractie heeft het college van B&W verzocht de verdwenen bomen in de Vogelwijk terug te plaatsen. VVD-raadslid Martin Wörsdörfer wees wethouder Dekker (VVD, Stadsbeheer) op het verdwenen groen na een bezoek aan de Vogelwijk.

Bij herbestratings- en rioleringswerkzaamheden zouden volgens wijkbewoners uit de omgeving van de Zwaluwstraat maar liefst 10 van de 23 bomen zijn verdwenen.

‘Hier komt een boom’
VVD-raadslid Martin Wörsdörfer: “Het ironische is dat op verschillende plekken tegels zijn geplaatst met de tekst: ‘Hier komt een boom’. En terwijl de tekst op de tegel al begint te slijten, zijn nog altijd geen bomen teruggeplant.”

Groen maakt veel verschil
De VVD’er wil dat de gaten in het straatbeeld worden opgevuld. “Dit groen maakt voor wijkbewoners veel verschil in het straatbeeld. Waar dat beloofd is, hoort dat te worden hersteld.”

Parkeergedrag
De plekken waar bomen zijn verdwenen zouden bovendien vaak bezet worden door illegaal geparkeerde auto’s. Hoewel Wörsdörfer normaal voorstander van extra parkeerplekken is, vormt het illegale parkeergedrag in de straat een probleem. “De illegaal geparkeerde auto’s vormen op de stoep een hindernis en op hoeken van de straat ook een gevaar, omdat ze het zicht ernstig beperken. Dat kan niemand goedkeuren. Het terugplaatsen van die bomen zou dat ook effectief oplossen.”

Bron:
Regio TV Info Thuis

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 
 

Particuliere huiseigenaren, verenigingen van eigenaren en bedrijven kunnen nog tot uiterlijk 1 november 2014 subsidie aanvragen voor het aanleggen van een groen dak in de gemeente Den Haag.

Dinsdag 12 oktober 2011 heeft het college van b&w dit besloten. De gemeente Den Haag moedigt de aanleg van groene daken aan. Groene daken zorgen ervoor dat er minder gestookt of gekoeld moet worden. Dat bespaart energie en zorgt voor minder CO2 uitstoot. 

12.000 vierkante meter groene daken
Er wordt veel gebruik gemaakt van de regeling. Tot nu toe is er voor 12.000 vierkante meter groen dak subsidie aangevraagd. 
 
Klimaatneutraal en duurzaam in 2040
Den Haag wil in 2040 een klimaatneutrale en duurzame stad zijn. Dit is een groene stad die bestand is tegen klimaatverandering en die opwarming van de aarde tegenhoudt. Een stad met een bloeiende economie en schone lucht. Als Hagenaars groene daken aanleggen, dragen ze bij aan de ontwikkeling van Den Haag als duurzame groene stad.

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Het Bomenmuseum en het daaromheen liggende Vlietpark in de Haagse wijk Wateringse Veld zijn af. Het unieke openluchtmuseum bestaat uit meer dan 400 verschillende soorten bomen.

Het Vlietpark verbindt de Uithof met Midden-Delfland en is daarmee een belangrijke schakel in de groene gordel rond de zuidkant van Den Haag. Het is een gewilde plek voor wandelaars en spelende kinderen, die hun hart kunnen ophalen op speelplekken als het Pirateneiland en het Avontureneiland.

De Haagse wethouder Financiën en Stadsbeheer Sander Dekker stelde Vlietpark en Bomenmuseum donderdagmiddag 29 september officieel in gebruik. 
 

 

 

Hij doet dat door samen met kinderen uit Wateringse Veld een vlag in de top van de ‘ruïne’ aan de Pons Romanus te hijsen. Aansluitend reikt Dekker de 500 pagina’s dikke Bomencatalogus uit aan de voorzitter van Bewonersplatform Wateringse Veld, C. Nirmalsingh. Het Bomenmuseum is ontworpen door kunstenaar herman de vries – hij schrijft zijn naam zonder kapitalen uit respect voor de natuur.

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Tijdens de raadsvergadering van 22 september is het initiatiefvoorstel van de Haagse SP “behoudenswaardige bomen in Den Haag” aangenomen door de voltallige gemeenteraad. SP-raadslid Bart van Kent: “Bomen geven lucht en rust in een drukke en volle stad zoals Den Haag. Het is daarom belangrijk dat bomen die al tientallen jaren het straatbeeld bepalen, behouden blijven”.

Den Haag kent veel mooie oude bomen die op geen enkele manier beschermd zijn. Vaak zijn dit bomen die staan in een wijk met weinig groen en daarom van grote waarden. Met dit voorstel worden deze bomen beschermd. Hierdoor moet de gemeente eerst op zoek naar een oplossing, voordat waardevolle bomen gekapt worden. De gemeente Den Haag gaat nu met Haagse groenverenigingen uit het stedelijk Groenoverleg criteria opstellen, die voortaan betrokken worden bij nieuwe plannen van de gemeente waarbij mogelijkerwijs bomen gekapt kunnen worden.
 

 

 


Bron:
SP Den Haag

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

De gemeente Den Haag streeft naar een schone, groene en gezonde stad. Daarom stelt de gemeente € 450.000 beschikbaar voor milieuprojecten in de stad. Met de ‘Subsidieregeling Milieuprojecten uit de stad 2010-2011’, wil de gemeente bedrijven en instellingen helpen bij het ontwikkelen van projecten die een bijdrage leveren aan een beter milieu in Den Haag.

Ook moeten de projecten een voorbeeld zijn voor anderen. Projecten rond de thema’s lucht, geluid, water en klimaat kunnen voor maximaal € 25.000 aan subsidie krijgen. De regeling is gestart op 2 december 2010.

Wethouder Duurzaamheid, Rabin Baldewsingh geeft op de site Infothuis aan dat Den Haag een milieuvriendelijke en groene stad wil zijn waar het prettig en gezond leven is. Baldewsingh: “Dit bereiken we alleen samen. Deze subsidieregeling is een stimulans voor alle Hagenaars om hier aan mee te werken”.

Klik hier voor meer informatie »

 

 

Bron:
Gemeente Den Haag
InfoThuis

Sinds vorige week beschikt Den Haag over zijn eerste groene kantoorgevel. Op het pand waarin KOW stedenbouw en architectuur is gehuisvest, is een verticale tuin aangebracht. Het bureau is de initiatiefnemer van de gevelbeplanting.

Het Modulogreen-gevelsyteem geeft de gevel van het magazijn een groenaccent en draagt bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. “Zo neemt de beplanting CO2 op en wordt het straatgeluid gedempt”, zegt KOW. “De verticale tuin heeft tevens een isolerende werking en beschermt tegen uv-straling.”

 

Lees hier het volledige bericht en bekijk de foto’s »

Bron:
Architectenweb.nl