VVD Den Haag wil terugplaatsing verdwenen bomen

De Haagse VVD-gemeenteraadsfractie heeft het college van B&W verzocht de verdwenen bomen in de Vogelwijk terug te plaatsen. VVD-raadslid Martin Wörsdörfer wees wethouder Dekker (VVD, Stadsbeheer) op het verdwenen groen na een bezoek aan de Vogelwijk.

Bij herbestratings- en rioleringswerkzaamheden zouden volgens wijkbewoners uit de omgeving van de Zwaluwstraat maar liefst 10 van de 23 bomen zijn verdwenen.

‘Hier komt een boom’
VVD-raadslid Martin Wörsdörfer: “Het ironische is dat op verschillende plekken tegels zijn geplaatst met de tekst: ‘Hier komt een boom’. En terwijl de tekst op de tegel al begint te slijten, zijn nog altijd geen bomen teruggeplant.”

Groen maakt veel verschil
De VVD’er wil dat de gaten in het straatbeeld worden opgevuld. “Dit groen maakt voor wijkbewoners veel verschil in het straatbeeld. Waar dat beloofd is, hoort dat te worden hersteld.”

Parkeergedrag
De plekken waar bomen zijn verdwenen zouden bovendien vaak bezet worden door illegaal geparkeerde auto’s. Hoewel Wörsdörfer normaal voorstander van extra parkeerplekken is, vormt het illegale parkeergedrag in de straat een probleem. “De illegaal geparkeerde auto’s vormen op de stoep een hindernis en op hoeken van de straat ook een gevaar, omdat ze het zicht ernstig beperken. Dat kan niemand goedkeuren. Het terugplaatsen van die bomen zou dat ook effectief oplossen.”

Bron:
Regio TV Info Thuis

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.