Den Haag steekt ander­half mil­joen in groen hou­den stra­ten en plei­nen

Den Haag gaat dui­zend bomen per jaar plan­ten om stra­ten en plei­nen groen te hou­den. Op de eer­ste dag van de len­te, tevens de Haag­se Bomen­dag, heeft wet­hou­der San­der Dek­ker van Stads­be­heer samen met kin­de­ren van basis­school De Klei­ne Kei­zer de eer­ste twin­tig daar­van geplant.

“Vanaf nu lopen we geen ach­ter­stan­den meer op bij het plan­ten van bomen in Haag­se stra­ten en lanen”, beloof­de de wet­hou­der. “Als er een boom omwaait of ziek wordt, zet­ten we bin­nen een jaar een jon­ge, gezon­de boom terug in het gat.”

Bud­get ver­vier­vou­digd
Den Haag heeft ander­half mil­joen euro extra gere­ser­veerd om het tota­le bestand van 115.000 straat­bo­men in de stad op hoog peil te hou­den. Daar­mee is het bud­get ver­vier­vou­digd. De erva­ring leert dat er jaar­lijks rond de dui­zend bomen ziek wor­den, dood gaan of omwaai­en. Van­af nu is er vol­doen­de geld om de gaten die hier­door in de bomen­rij­en val­len in het eerst­vol­gen­de plant­sei­zoen op te vul­len.

Wet­hou­der San­der Dek­ker van Stads­be­heer en leer­lin­gen van basis­school De Klei­ne Kei­zer plan­ten twin­tig knot­wil­gen voor ver­zor­gings­te­huis De Saf­fier in Loos­dui­nen.

Bron:
Gemeen­te Den Haag