Berichten

De Stad van de Toekomst leeft en is groen. ‘Groen’ is een belangrijk thema tijdens de Dag van de Stad, op 30 oktober 2017 in de Werkspoorkathedraal in Utrecht. Welke planten en dieren verwelkomen we wel en welke niet in de stad en vooral: welke inzet is er nodig om de gewenste biodiversiteit te realiseren, welke zijn de randvoorwaarden? Deze en dergelijke onderwerpen komen aan de orde tijdens een werksessie, georganiseerd  door de Stichting De Groene Stad.
Deelnemers aan de discussie zijn in elk geval mensen uit de wetenschap en praktijk, zoals Robbert Snep van Wageningen Environmental Research, Jacqueline Baar van Biomygreen  en stadsecoloog Mischa Cilissen van de gemeente Tilburg.  In beginsel zijn alle bezoekers aan de Dag van Stad in Werkspoorkathedraal op 30 oktober welkom in het themapaviljoen van De Groene Stad met als enige restrictie|: vol is vol. De Workshop Biodiversiteit begint om 14.00 uur en zal ongeveer 45 minuten duren. Wij hopen u daar te ontmoeten!

Na een succesvolle editie in 2015, vindt dit jaar van 29 november tot en met 1 december weer het Future Green City vakevent 2016 plaats.
Het event vindt plaats in de Brabanthallen, Den Bosch. Vorig jaar trok het event 2175 geïnteresseerden. Doel is om dat bezoekersaantal dit jaar te overtreffen. De bezoekers die vorig jaar op het event afkwamen hadden een gevarieerde achtergrond. Deze verschilde van kenniscentra, bedrijven en overheden tot netwerken van professionals in de (openbare) ruimte.
Ook dit jaar is er weer een afwisselend en interessant programma opgesteld met inspirerende sprekers uit allerlei disciplines. Onder andere Diederik Samsom (fractievoorzitter PvdA in de Tweede Kamer), Hugo Backx (GGD Nederland), Jolanda Maas (wetenschapper), Bob Ursem (TU Delft), Mario Jacobs (wethouder van de Gemeente Tilburg) en Jeanet Kullberg (Sociaal Cultureel Planbureau) zullen het woord nemen.
De sprekers zullen voornamelijk ingaan op alle nieuwe mogelijkheden m.b.t. tot groen, de bouw, infra bodem, milieu energie en water. Het event staat dit jaar in het teken van groene oplossingen in een verstedelijkte wereld. Gedurende drie dagen kunnen bezoekers onder meer tal van lezingen bijwonen en kennis opdoen over de leefbare, duurzame, vitale en groene stad van de toekomst.
Het doel van Future Green City is om te inspireren op het gebied van nieuwe visies, mogelijkheden en technieken die hiermee te maken hebben. Mensen die naar het vakevent komen willen geïnspireerd en geïnformeerd worden over de nieuwe mogelijkheden en oplossingen voor de leefbare stad van de toekomst.
 

Almere maakt zich op om in 2022 de mondiale manifestatie van de prestaties van de tuinbouw te huisvesten. Eenmaal in de tien jaar wordt de wereldtuinbouwtentoonstelling georganiseerd. Nu al, ruim vijf jaar voordat de ‘deuren’ van Floriade 2022 opengaan, wordt er hard gewerkt om van deze Floriade een succes te maken. Niet alleen tijdens het half jaar Expo, maar ook daarvoor én daarna.
´Feeding and Greening the City´ zijn hoofdthema’s van Floriade 2022. Dit zijn onderwerpen die in de toekomst steeds urgenter worden. We wonen met steeds meer mensen in de stad en willen dat op een gezonde en duurzame manier doen. De tuinbouwsector wil graag oplossingen bieden, zowel met innovatieve technieken qua voeding maar ook met het vergroenen van de stad. Niet alleen de locatie en de thema’s maken deze Floriade erg interessant, dat geldt zeker ook voor de innovatieve aanpak van de organisatie, de ‘Making Of’ Floriade 2022. Al in de jaren voor het evenement worden zowel de tuinbouwsector, andere ondernemers, frisse denkers en energieke bewoners met elkaar samengebracht om na te denken over hoe we in 2022 en daarna wonen en leven.
Zo is er dit jaar volop aandacht voor de Jeugd Floriade. De Urban Greeners, jonge groene ondernemers, zijn al druk aan het werk op het terrein in het Voedselbos en met het ontwerpen van Tiny Houses. Ook organiseren ze hun eigen festival GROW, waarbij tijdens de eerste editie al veel jongeren enthousiast werden van zelfgemaakte parfum van sinaasappelschillen en het hergebruiken van plastic. Die tendens zie je trouwens steeds meer: jongeren die geïnteresseerd zijn in groen en in de vergroening van de stedelijke omgeving. Dat is een ontwikkeling die past bij deze nieuwe tijd en één die ik van harte kan toejuichen! Zij zijn immers niet alleen de bewoners van de Groene Stad van de toekomst, maar zij zullen ook een belangrijk aandeel krijgen in het realiseren ervan, als ‘groene ondernemers’.
Positieve impact
Naar verwachting trekt de Floriade 2022 tentoonstelling ongeveer 2 miljoen bezoekers, in een half jaar tijd. De totale oppervlakte van het Floriadeterrein bedraagt 60 hectare. Maar ook buiten het tentoonstellingsterrein zullen diverse projecten worden gerealiseerd. De positieve impact zal niet alleen voelbaar zijn in Almere, maar ook in de regio Amsterdam en de Provincie Flevoland. Het is de bedoeling dat op het Floriade terrein een woonwijk wordt gerealiseerd.
Het implementeren van zo’n omvangrijk project kan niet zonder draagvlak onder omwonenden. Dit kun je alleen bereiken als je de mensen betrekt in het proces en in een vroegtijdig stadium informeert en mee laat denken. Daarnaast moet je bedrijven en partijen uit de tuinbouwsector uitdagen om actief mee te denken en mee te ontwikkelen. In de groene stad van de toekomst is behoefte aan nieuwe verdienmodellen en kruisbestuivingen tussen de verschillende disciplines. Hiervoor is co-creatie het toverwoord en dat moet vorm krijgen middels de Making Of. Om een succesvol project neer te zetten moet je de verschillende partijen bij het plan betrekken en input laten leveren.
Momenteel is het terrein van de Floriade in gebruik als groen recreatiegebied en als zodanig bekend bij de bewoners van Almere. Juist dit aspect zou een enorme toevoeging kunnen zijn voor de Floriade, een bestaand landschap waar het plan in ‘verweven’ wordt.
In het masterplan van de Floriade zien we een lappendeken ontstaan met projecten zoals bijvoorbeeld groene paviljoens. Aan de buitenzijden van de stad zal ruimte zijn voor bestaande natuur, deels voor recreatie of juist als plek voor flora en fauna. Tussen deze twee uitersten ligt de feitelijke uitdaging. Het landschap zal hier gaan bepalen wie de gebruiker wordt. Het is de bedoeling dat in dit gebied een groene inspirerende omgeving tot stand komt, waar mensen zich (tijdelijk) willen vestigen. Dan moet er bijvoorbeeld gedacht worden aan een biobased woning met een tijdelijke bestemming.
Energie en voedsel produceer je dan samen, decentraal. Daarbij zijn gemeenschapszin en sociale cohesie essentiële voorwaarden. Regenwater kan worden (her)gebruikt en ook de riolering wordt decentraal geregeld. Ik ben erg benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen, niet alleen bij de Floriade maar ook in algemenere zin. Juist het bestaande landschap, groen en de natuur vormt naar mijn mening een groot goed. Het zou centraal moeten staan bij wonen, werken en het leven. Dit landschap, in combinatie met de producten en de innovatiekracht van de tuinbranche zou de Floriade echt kunnen maken tot de stad van de toekomst, waar het goed toeven is voor mens en natuur, waar niet de producenten maar de gebruikers centraal staan.
Uitdaging
Al met al een ongelofelijke uitdaging waar de gemeente Almere en de Floriade BV voor staan. Zelf mag ik als ‘groen ambassadeur’ een bescheiden bijdrage leveren met mijn kennis op het gebied van de duurzame buitenruimte. Ik doe dat gelukkig niet alleen, maar met vele anderen en zo hoort het ook. Een Groene Stad van de Toekomst maak je ook samen in co-creatie, een proces met alle stakeholders en met ruimte voor groei van onderaf. Spannend om onderdeel te zijn van zo’n bijzonder proces, waarbij de inzet hoog is en de maatschappelijke belangen groot. Hoe dan ook, voor mij zeer nuttig en leerzaam.
Nico Wissing en ik zijn met ons bedrijf NL Greenlabel al jaren onderweg met het stimuleren van levende en duurzame buitenruimtes. Duurzaamheid wordt integraal meetbaar door middel van het duurzaamheidspaspoort dat we hebben ontwikkeld voor producten, materialen en gebieden.
Er lopen nu ongeveer 15 projecten, waarbij we ontwikkelaars en eigenaars van de openbare ruimte helpen de slag naar duurzaamheid te maken. In het kader van duurzame buitenruimtes hebben we een handboek geschreven vol informatie en praktische tips. Een link naar het boek vindt u hier. In deze derde editie vindt u nóg meer gelabelde producten, informatie over duurzame partners en over projecten die integraal duurzaam worden aangepakt.  In samenwerking met De Groene Stad zijn wij een actie gestart waarbij de eerste 100 mensen die dit artikel retweeten, en een mail met hun gegevens sturen naar info@degroenestad.nl, een gratis exemplaar van het boek Duurzame Buitenruimtes toegezonden krijgen. Dus wilt u graag zo’n boek ontvangen? Retweet dan dit bericht en stuur een mail naar De Groene Stad.
Lodewijk Hoekstra
 

Woensdag 14 september om 15.30 uur onthult Wethouder Ron König op symbolische wijze de nieuwe avonturenbrug op Stadsboerderij De Korenmaat. Deze avonturenbrug zal kinderen nóg nadrukkelijker uitdagen om te spelen en te ontdekken in de natuurlijke omgeving van het struinmoeras op deze stadsboerderij. De pijlers van de brug zijn klaar, de opbouw volgt later. De onthulling vindt plaats tijdens ons jaarlijkse oogstfeest.
Spelen en ontdekken in het groen
Met de nieuwe avonturenbrug worden kinderen nog meer uitgedaagd om te spelen en op ontdekkingstocht te gaan in het struinmoeras. Natuurbeleving is een belangrijke pijler van het natuurcentrum. We bieden kinderen de ruimte om de natuur te ontdekken en te beleven op onze stadsboerderijen. Een avontuurlijke omgeving in het groen, die inspireert en een welkome afwisseling is op andere uitdagingen in het digitale tijdperk. Ook na de verzelfstandiging van Natuurcentrum Arnhem op 1 januari 2017 blijven we ons hiervoor inzetten.
Steeds duidelijker wordt dat bewegen en spelen in de natuur positieve effecten heeft op kinderen. Betere schoolprestaties en afname van overgewicht zijn slechts enkele voorbeelden. Nieuwe maatschappelijke inzichten als ‘zitten is het nieuwe roken’ of de positieve effecten van de Pokémonrage, waardoor kinderen weer naar buiten gaan, sluiten hierop aan.
De aanschaf van de avonturenbrug is mogelijk gemaakt door vele kleine en grote bijdragen van onze bezoekers, met name door twee voormalige huisartsen uit de wijk en door een sponsoractie van Albert Heijn in Huissen.
Oogstfeest
De onthulling van de avonturenbrug vindt plaats tijdens het oogstfeest op en rond het erf van Stadsboerderij De Korenmaat. Daar zijn op 14 september tussen 13.30 en 17.00 uur verrassende activiteiten, rondleidingen en proeverijen voor jong en oud. Een overzicht van alle activiteiten staat op http://stadsboerderijdekorenmaat.nl/oogstfeest2016/. Op woensdag 21 september vieren we de oogsttijd op een wat bescheidener schaal op Stadsboerderij Presikhaaf.
Bron: arnhem.nl

Ze staan in straten, op pleinen, langs wegen en singels en in plantsoenen en parken. De gemeentelijke bomenexperts houden de Rotterdamse bomen goed in de gaten. Ze controleren de groei en ontwikkeling van de bomen en bepalen welk onderhoud nodig is.
Voor bomen die gevoelig zijn voor ziekten of die een aanrijding of ophoging van de weg hebben doorstaan, is extra aandacht. Bomen die een gevaar voor de omgeving vormen, worden gesnoeid en als het niet anders kan gerooid.
Dode of zieke bomen vervangen
In oktober en november worden 1343 dode of zieke bomen verspreid door de hele stad gerooid. Hiervan is voor circa 800 grotere bomen de benodigde kapvergunning aangevraagd en verleend. Bomen die een acuut gevaar voor de omgeving zijn, worden zo snel mogelijk weggehaald. Op een plek waar een boom is weggehaald, wordt waar mogelijk weer een nieuwe boom geplant. Herplanten is niet altijd mogelijk. Voor een nieuwe boom moet namelijk wel voldoende ruimte zijn om uit te groeien.
Meer bomen terug geplant
De afgelopen jaren zijn niet overal bomen terug geplant. Nu is er extra geld beschikbaar om alsnog nieuwe bomen te planten waar dat kan. In november en december worden daarom 1811 bomen geplant. Op de interactieve plattegrond staat waar individuele bomen worden gerooid en aangeplant. Onderaan de plattegrond kunt u inzoomen op de plattegrond, of zoeken op uw wijk of straat.
Boomvervangingsprojecten
Naast de individuele bomen vervangt de gemeente in een aantal straten alle of een deel van de bomen. Het gaat dan om bomen die allemaal tegelijk zijn geplant en nu oud en onveilig zijn, zoals populieren of wilgen. Of om bomen die dezelfde ziekte hebben en daardoor erg zwak zijn, zoals kastanjes met de kastanjebloedingsziekte.
Een overzicht van deze boomvervangingsprojecten volgt hier binnenkort. Bewoners worden geïnformeerd over de straten waar alle bomen worden vervangen. De bomen worden deze winter vervangen.
Bron: Rotterdam.nl

Gisteren, 6 september, was het Duurzame Dinsdag. In de Oude zaal van de Tweede Kamer nam staatssecretaris Dijksma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu de koffer in ontvangst met maar liefst 511 voorstellen om Nederland duurzamer te maken. Ook werden er prijzen uitgereikt voor de meest innovatieve ideeën en projecten. De VHG Groenprijs ging naar de Green Deal 1.000 hectare nieuwe stedelijke natuur.
Duurzame Dinsdag verzamelt duurzame ideeën uit de samenleving en brengt ze onder de aandacht van de politiek. Iedereen, jong en oud, bedrijf, ondernemer of maatschappelijke organisatie kan zijn of haar idee indienen om Nederland te verduurzamen is welkom. Drie voorstellen waren genomineerd voor de VHG Groenpijs, een ondersteuningsprijs waarmee het initiatief nog verder uit kan groeien. De Green Deal 1.000 hectare nieuwe stedelijke natuur, een initiatief van onder andere NL Greenlabel, werd als prijswinnaar uitgeroepen.
Natuurlijk en duurzaam groen in de stad
Het project 1.000 hectare nieuwe stedelijke natuur richt zich op nieuwe manieren van inrichten en onderhouden van groen in steden waarbij biodiversiteit en duurzaamheid centraal staan. Het uitgangspunt is het ontwikkelen van platforms, waarbij gemeentes en ontwikkelaars makkelijk kunnen aanhaken om stedelijk gebied om te toveren in natuurlijk en duurzaam groen. NL Greenlabel wil dit faciliteren. Hiervoor is een greendeal opgezet waarin wordt samengewerkt met diverse organisaties, zoals Vlinderstichting, bureau Regelink, overheden en ondernemers in het groen.
Jury-oordeel
De jury was onder de indruk van het enthousiasme waarmee partijen in dit project samenwerken: “Provincies, gemeenten én ondernemende hoveniers lopen direct warm voor dit initiatief, en dat biedt veel kansen. NL Greenlabel biedt iedereen de mogelijkheid om initiatief te nemen. Juist dat maakt dit idee zo sterk”, aldus het juryrapport. VHG-directeur Egbert Roozen kan zich goed vinden in het oordeel van de jury: “We hebben de VHG-prijs in het leven geroepen om initiatieven te onderscheiden, die groen dichter bij de buurt brengt. Vooral projecten waarin burgers, overheid en ondernemers in het groen willen we hiermee extra ondersteunen en verder helpen. 1.000 hectare stedelijke natuur is een mooi voorbeeld, waarin de groene verbinding centraal staat en dat volop aandacht heeft voor biodiversiteit, leefklimaat en gezondheid van mensen.”
VHG partner van Duurzame Dinsdag
Duurzame Dinsdag wordt georganiseerd door IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, in samenwerking met een aantal partnerorganisaties. Branchevereniging VHG heeft zich vorig jaar als partner aangesloten. Daarmee wil zij de aandacht vestigen op de waarde van het natuurlijke groen in de verduurzaming van Nederland. “Als groene sector zijn we automatisch verbonden aan duurzaamheid en presenteren we onze oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. De concepten van De Levende Tuin en de Groene Schoolpleinen zijn hier mooie voorbeelden van, die respectievelijk een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de onze leefomgeving en de ontwikkeling van kinderen. Ik zie een grote rol voor onze leden weggelegd om onder andere die groene concepten in de praktijk te realiseren en daarmee bij te dragen aan meer duurzaamheid met natuurlijk groen.”, aldus Roozen.

Op de eerste dinsdag van september worden al sinds 2012 de Duurzame Dinsdag prijzen uitgereikt aan de meest duurzame initiatieven van Nederland. In totaal 511 projecten zijn dit jaar ingediend, waaruit een jury de 130 beste selecteerde. Wij zetten de genomineerden op het gebied van renovatie onder elkaar.
Tijdens Duurzame Dinsdag licht staatssecretaris Sharon Dijksma een aantal ideeën uit, welke via de politiek verder worden geholpen. Daarnaast worden diverse prijzen aangeboden, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, groen en sociale duurzaamheid.
Plan Q
Verder denken dan gewoon een mooi product, dat is wat Planq wil. Planq is een circulaire designstudio die inrichtingen en meubilair ontwikkelt van natuurlijke (rest)materialen. Ze maken gebruik van materialen die uiteindelijk afbreekbaar zijn.
De Groene Grachten
“Als een eeuwenoud pand duurzaam kan, dan kan het toch overal?”, zei wijlen natuurkundige, ruimtevaarder, piloot en hoogleraar Wubbo Ockels. Het is de idee achter de Groene Grachten, koploper in het verduurzamen van oude gebouwen. De missie: een doorbraak realiseren in het verduurzamen van oude gebouwen door heel Nederland. Het startpunt was de Amsterdamse grachtengordel.
Schooldakrevolutie
Stichting de Schooldakrevolutie wil een kleine revolutie veroorzaken: het initiatief wil dat in 2020 minimaal 50% van geschikte lege schooldaken zijn omgetoverd in groene stroomfabriekjes. Ze beschouwen zonnestroom op scholen als een cruciale aanjager van de transitie naar duurzame energie. “Het brengt niet alleen de energierekening omlaag, maar het is ook een springplank voor de tweede pilaar van de Schooldakrevolutie: de ontwikkeling van een actief en praktisch educatieprogramma om leerlingen in een vroeg stadium te doordringen van duurzaamheid.”
De Hemp Collective
De Hemp Collective is een onderneming die streeft naar een duurzame economie met betere en gezondere producten door het gebruik van hennep. Hennep is volgens het bedrijf een gewas met veel potentie: het groeit  snel, neemt veel CO2 op, heeft geen bestrijdingsmiddelen en kunstmest nodig en verbetert zelfs de grond. De Hemp Collective wil inspireren tot het benutten van de potentie van hennep, innoveren op het gebied van hennep en realiseren van concrete henneptoepassingen. Het collectief opende al eerder een ‘henneppaviljoen’.
Zero Energy Buildings
Nul op de Meter is al een tijd een veel gebruikte term in de sector. Met het stappenplan ‘nearly Zero Energy Buildings voor de bestaande bouw’ wordt samen met gebouweigenaar, beheerder en/of gebruiker in zes fases verduurzaming van bestaand vastgoed gerealiseerd. Er worden maatregelen getroffen om de energievraag te reduceren, energie duurzaam op te wekken en energie op te slaan.
C.I.R.C.L.E
C.I.R.C.L.E is een online tool die bedrijven helpt om circulair te worden door middel van zes stappen. Het ultieme doel van de tool is om bedrijven te laten zien hoe circulariteit winstgevendheid kan verbeteren, het milieu kan veranderen, effecten en risico’s kan verminderen en een grotere maatschappelijke waarde kan creëren.
Batterspray
Weg met reinigingsrommel die vaak meer kwaad dan goed doen (Henk Mulder kan het mooi omschrijven). Batteryspray is een nieuwe techniek in de schoonmaakbranche en bestaat uit het vernevelen en aanbrengen van probiotica (goede bacteriën). Er zijn dus geen chemische schoonmaak middelen meer nodig.
Mestic
Mestic zet koeienmest om in duurzame bioplastic. Hierdoor kan het probleem van het mestoverschot getransformeerd worden naar een circulaire economie. De ecologische ‘footprint’ van dit plastic is klein omdat het wordt vervaardigd van afval dat in overvloedige mate aanwezig is. Voor de productie hoeven geen bossen gekapt te worden of extra landbouwgrond ingezet te worden om gewassen hiervoor te telen. “Door mest niet langer te zien als een probleem brengen we moeilijk te verenigen partijen zoals boeren, politiek en natuurbeheer met elkaar aan tafel en werken we samen aan een duurzame oplossing”, aldus de initiatiefnemers.
C3 Living
C3 Living woonunits zijn duurzame tijdelijke woningen die waarschijnlijk bestemd gaan zijn voor woonurgenten. Het bedrijf achter C3 Living ontwikkelt projecten waarbij het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt centraal staat. Zo bouwen bijvoorbeeld statushouders mee aan de units.
Bron: renovatieprofs.nl

Marc ten Barge (D66): groene plannen vlottrekken
Gemeenten zijn misschien wel de belangrijkste actoren en/of opdrachtgevers als het gaat om de vergroening van de omgeving. Tegelijk lopen steeds meer gemeenten op tegen de harde noodzaak tot bezuinigen op (groen)onderhoud, laat staan dat men de middelen heeft om nieuwe groene initiatieven op te pakken. Uit onderzoek bleek onlangs dat een derde van de onderzochte gemeenten geen groen beleidsplan had. Dan is een initiatief zoals dat vanuit de Hengelose gemeentepolitiek, om groene burgerinitiatieven te stimuleren en te steunen, meer dan welkom.
Marc ten Barge, D66-raadslid in Hengelo, richtte in april 2016 het platform Groener Hengelo op. Nadrukkelijk niet met partijpolitieke bedoelingen, vertelt hij. ‘Het idee is dat dit platform uiteindelijk wordt losgekoppeld van de politiek, zoiets moet geen politieke kleur hebben. Maar het initiatief kwam voort uit frustratie over het feit dat Hengelo wel veel energie steekt in allerlei grote projecten, maar dat kleine, duurzame initiatieven worden verwaarloosd.’
Als gemeenteraadslid neemt Ten Barge de taak op zich om initiatieven die bij het platform binnenkomen mee te nemen naar de gemeenteraad en daar aandacht voor te vragen. In het verlengde van het meldpunt is nu een stichting in oprichting, de Stichting Groener Hengelo, die de initiatieven vanuit de bevolking kan bundelen en ondersteunen en, niet onbelangrijk, subsidies kan aanvragen voor kansrijke groene initiatieven.
Via het internetplatform www.groenerhengelo.nl zijn er inmiddels al een flink aantal suggesties en initiatieven binnengekomen. Ten Barge en zijn medestanders zien het als hun taak de barrières, waar dergelijke ideeën vaak op vastlopen, te helpen slechten. ‘Veel van die burgerinitiatieven stranden op regelgeving. Onze taak is het, om mee te denken, ons politieke en bestuurlijke netwerk in te zetten om toch mogelijkheden te creëren en de plannen vlot te trekken. Een goed voorbeeld is het wijkcentrum, waar een plan wordt opgezet om het gebouw volledig te vergroenen: groen dak, zonnepanelen en zo voort.’
‘Daarnaast zijn er diverse initiatieven rond bijen en groenstroken. Inwoners van Hengelo willen dat het bermbeleid wordt aangepast ten behoeve van meer biodiversiteit en versterken van de ecologische zones. Wat wij, als platform in dat kader doen is, naast meedenken en helpen, ook aandacht vragen in de media, zodat groener Hengelo duidelijker op de kaart komt te staan.’
‘Dat op de kaart zetten lukt pas als je door gesprekken met de inwoners helpt draagvlak te creëren. En door open te staan voor de ideeën waar de inwoners mee komen, help je het draagvlak te versterken. Geen lokale politicus zal het in zijn hoofd halen gesprekken met inwoners over ‘groen’ af te wijzen.’
‘Toch merk je nog dat het belang van ‘groen’, de impact die het heeft voor een stad, wordt onderschat – zowel door de inwoners als door ‘de politiek’. Daarom willen we, als platform, de wijken in gaan om voorlichting te geven over de projecten waar we mee bezig zijn.’
‘Een goede bron van inspiratie in dit verband is De Groene Stad. Wat ik heel mooi vind in de nieuwsbrief zijn de verhalen over initiatieven in andere steden. Ik zie het als een inspiratieplatform en als een bron voor cijfers, die ook ons kunnen helpen ons betoog te ondersteunen en dat heb je tegenwoordig hard nodig. Je moet kunnen laten zien dat Groen echt helpt, dat het bijdraagt aan een betere, gezondere, welvarender stad en zo zelfs geld kan opleveren, in plaats van kosten!’

Planten en bomen in de stad zijn niet langer louter een kostenpost. Tegenwoordig zetten ambtenaren van de gemeente ze welbewust in om het leven in de stad aangenamer te maken. Met dank aan Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) dat kennis over groen in de stad beschikbaar maakt.
Bomen en planten in de stad bieden nogal wat voordelen. Zo laten bomen de temperatuur in de stad dalen, ze dempen geluid, ze leggen CO2 vast en vangen fijn stof weg. En dan helpt beplanting op de grond of op daken, ook nog om water op te vangen, zodat bij een hevige regenbui het riool niet overbelast raakt.
Tegenstrijdige effecten
Maar niet elke boom of plant is even goed in het vastleggen van CO2 of het wegvangen van fijn stof. Wie de verkeerde beplanting aanlegt of dat op de verkeerde plaats doet, kan zelfs het klimaat in de stad verslechteren. Daarnaast stelt elke soort specifieke eisen aan de groeiomstandigheden om zich goed te kunnen ontwikkelen. Groen planten in de stad vergt dan ook veel kennis over de verschillende bomen en beplanting en het effect ervan.
Onderzoekers van PPO pluizen de internationale literatuur over de werking van groen in de stad na en maken die toegankelijk voor gemeentes, kwekers en hoveniers. Die kennis geven ze weer in overzichtelijke brochures en vakbladartikelen.
Lijsten van boomsoorten
Zo stellen ze bijvoorbeeld lijsten op van boomsoorten, met per boomsoort het effect op de luchtkwaliteit. Dit doen ze op basis van algemene eigenschappen van een boom. De gemeenteambtenaren hebben hier veel profijt van omdat ze hierin bijvoorbeeld zien dat een wintergroene boom de lucht beter zuivert dan een boom die zijn blad in de winter verliest. Ook het totale bladoppervlak is van belang; dus een grote boom vangt meer vervuilende stoffen weg dan een kleine boom.
Omgekeerd kunnen planners en beheerders van groen de beplanting zo uitkiezen dat ze verschillende doelen dienen. Wie bomen als windsingels neerzet, kan bijvoorbeeld energiekosten besparen, omdat de gebruiker van het gebouw minder hoeft te stoken.
Geschikt voor gevels en daken
Specifiek voor de kwekers en hoveniers zetten de onderzoekers op een rij welke planten geschikt zijn om gevels en daken mee te beplanten. Dit geeft beide bedrijfstakken een idee van wat zij hun klanten op het gebied van dak- en gevelgroen kunnen leveren. Zo maken de onderzoekers de onderzoekskennis beschikbaar voor de praktijk.
Bron: wageningenur.nl

Op 58% van al het land op aarde is er te weinig biodiversiteit. Dit beweert een internationaal team van onderzoekers in een paper in het wetenschappelijke vakblad Science. Deze kritieke regio’s verloren tien procent van hun biodiversiteit, waardoor het ecosysteem kan worden aangetast.
De onderzoekers analyseerden een database met meer dan 2,3 miljoen gegevens van 39.123 planten- en diersoorten die in 18.600 verschillende gebieden leven. Zij keken daarbij naar gebieden met een grootte van één vierkante kilometer. Het is gevaarlijk dat de verspreiding van planten en dieren afneemt. “Als een ecosysteem verandert, dan heeft dit gevolgen voor de landbouw en akkerbouw en de manieren om menselijke populaties van voedsel te voorzien”, vertelt onderzoeker Dr Tim Newbold. “We belanden in een periode met veel onzekerheden.”
Compensatie
Er zijn overigens wel technische oplossingen om bepaalde functies van de natuur over te nemen, denk bijvoorbeeld aan machines die pollen verspreiden. Toch zijn er grenzen aan hoeveel wij mensen kunnen doen om het verlies van soorten te compenseren.
84,6 procent
De onderzoekers beweren dat vooral ecosystemen in gebieden waar veel mensen leven onder druk staan, zoals graslanden. Toendragebieden en boreale wouden zijn minder vaak aangetast. De globale biodiversiteit is afgenomen naar 84,6% van de oorspronkelijke waarde (voor de komst van de mens).
Onzekerheid
Een ander punt is dat het onduidelijk is bij welk percentage een bepaald ecosysteem onder druk komt te staan. Deze grens trekken onderzoekers nu bij een afname van tien procent in biodiversiteit, maar het kan ook heel goed dat zeventig procent zijn. Er is sprake van een groot grijs gebied. Kortom, de wetenschappers beweren dat 58% van al het land te weinig biodiversiteit heeft, maar dit is gebaseerd op de 10%-grens.
“Het is goed dat de onderzoekers niet alleen hebben gekeken naar het aantal soorten, want dat zegt niet zoveel,” vindt professor Bill Sherwin, die niet bij het onderzoek betrokken was. “Bijvoorbeeld: als twee gebieden dezelfde set veelvoorkomende soorten hebben die de belangrijkste functies in dat gebied hebben, maar sterk verschillen in het aantal zeer zeldzame soorten en er alleen naar het aantal soorten werd gekeken, zouden de gebieden (onterecht) beschouwd worden als twee gebieden met heel verschillende biodiversiteit.” Sherwin hoopt dat het door Newbold ontwikkelde model in de toekomst ook de effecten van klimaatverandering meeneemt. “Modellen zoals dat van Newbold moeten niet alleen de biodiversiteit in een bepaald gebied vaststellen, maar ook nadenken over het scala aan soorten dat in de toekomst in zo’n gebied kan functioneren.”
Bron: scientias.nl