Berichten

Zij willen zo veel mogelijk Brabantse scholen en gemeenten enthousiast krijgen voor dit idee. Groene ‘schoolpleinen van de toekomst’ hebben verschillende voordelen: ze zijn gezond, aantrekkelijk en leerzaam, bevorderen de biodiversiteit, leveren een bijdrage aan het klimaatbestendig maken van de leefomgeving en het kunnen zo plekken worden waar kinderen, ouders en buurtgenoten ook na schooltijd nog graag zijn. Onderzoek wijst uit dat kinderen op ‘groene scholen’ ook minder pestgedrag vertonen.

Impuls

Om die redenen willen de samenwerkende partijen een financiële, organisatorische en communicatieve impuls te geven aan de Brabantse scholen. De provincie trekt er de komende vier jaar € 1,6 miljoen euro voor uit. Dit jaar kunnen de eerste 50 basisscholen daar al van meeprofiteren.

Grote kans

Gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte) van de provincie: ‘Juist op een schoolplein ligt een grote kans om kinderen, ouders en buurtbewoners zelf te laten meewerken aan een gezonde leef- en speelplek. Als je op jonge leeftijd al in contact komt met de natuur, zul je er later ook goed voor willen zorgen en sneller kiezen voor een duurzame leefstijl en een gezonder voedingspatroon. Het hogere doel van dit project is dan ook: gezonde burgers die zich bewust zijn van natuur, klimaat en gezondheid en zich actief inzetten voor hun dagelijkse leefomgeving’.

Enthousiasme

Er is nu al grote belangstelling van scholen, gemeenten, hoveniers en groenbedrijven en andere partijen om in de praktijk aan de slag te gaan. Omdat het niet voor iedereen meteen duidelijk is hóe je een schoolplein kunt vergroenen, steken de initiatiefnemers ook energie in het bij elkaar brengen van de nodige kennis en ervaring.

Subsidieregeling

Naar verwachting wordt de subsidieregeling in april opengesteld. De provincie subsidieert maximaal 50% van de inrichtingskosten van groene schoolpleinen, tot een maximum van € 10.000 euro per plein. Met de bijdrage van de andere projectpartners is € 14.000 euro per schoolplein beschikbaar. Om het project te laten slagen, is betrokkenheid en eigenaarschap vanuit gemeenten, school en ouders essentieel.

Wie helpt er mee schooltuinen vergroenen?
Net als vorig jaar worden er dit jaar weer vierkante meter tuinen aangelegd op schoolpleinen bij basisscholen. Branchevereniging VHG biedt dit samen met Groei & Bloei, Vivara en IVN aan om zo kinderen te betrekken bij groen en natuur en zelf tuinieren te stimuleren. Inmiddels hebben zich 10 scholen aangemeld voor deze actie. VHG is op zoek naar hoveniersbedrijven die mee willen werken en zo’n vierkante meter tuin willen helpen aanleggen.
Het gaat om scholen in: IJsselstein, Hoorn, Amersfoort, Almere, Delft, Wierden, Empel, Vlierden, Vleuten en Asten. De tuintjes worden aangelegd in week 38, dan zal er ook een officieel persmoment zijn in Amersfoort. Alle deelnemende scholen en hoveniersbedrijven ontvangen een gratis exemplaar van de Handleiding Groene Schoolpleinen.
Wilt u een vierkante meter tuin aanleggen bij een basisschool? Stuur uw aanmelding naar projectleider Jacco Wisman via wisman@bi-groep.nl.
Groen dichterbij
De scholen krijgen de tuintjes aangeboden in het kader van de Groei & Bloei Nationale Tuinweek die in juni plaatsvond. Branchevereniging VHG ondersteunt de actie omdat groen van belang is voor het welzijn en de gezondheid van mensen. Het wil het groen daarom dichter bij de mensen – in dit geval kinderen – brengen

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn & Sport was op woensdag 22 juni te gast bij de Algemene Ledenvergadering van MKB-Nederland. Zij schetste bij deze gelegenheid in het kort haar beleid om bijvoorbeeld de zorgkosten te beteugelen en meer inspanningen te doen in preventie. Bij dat laatste stipte zij onder andere het programma Alles is Gezondheid aan, waarin tal van organisaties samen initiatieven nemen. Egbert Roozen, directeur van Branchevereniging VHG, haakte hier aan op haar betoog. VHG heeft in het kader van dit programma de Handleiding Groene Schoolpleinen ontwikkeld.
De wetenschappelijke resultaten uit het onderzoek van Jolanda Maas, waaruit blijkt dat groen onder meer een positief effect heeft op de leerprestaties van kinderen, zijn in de handleiding verder uitgewerkt naar concrete tips en voorbeelden. Egbert complimenteerde de minister voor het initiatief van Alles is Gezondheid en schetste wat de hoveniers- en groenvoorzienersbranche met de Groene Schoolpleinen doen. Hij bood haar vervolgens de handleiding aan. MKB-voorzitter Michaël van Straalen gaf aan dit een mooi voorbeeld te vinden van de betrokkenheid van branches.
Bron:

Het Rotterdams college zet zich in voor groene schoolpleinen. Dit moet eraan bijdragen dat gezinnen prettig kunnen wonen in de stad. De inzet is gericht op aantrekkelijke gezinswoningen, goede scholen, meer groen in de wijk en schone straten waar kinderen veilig buiten kunnen spelen. Het eerste speel- en leerplein in Rotterdam is inmiddels geopend. Het schoolplein is van basisschool De Fontein. Dat meldt gemeente Rotterdam.
Het nieuwe speel- en leerplein van De Fontein is een groene oase met volop speel- en leermogelijkheden voor kinderen. De leerlingen en wethouder Schneider van Stedelijke ontwikkeling en Integratie hebben het vergroende schoolplein woensdag 1 juni geopend. “Een groen schoolplein is, naast een fijne plaats om lekker te spelen en bewegen, goed voor het bewustzijn van de natuur. Het is een extra leslokaal en een extra speelruimte voor de wijk. Ik hoop dat de kinderen er veel gebruik van gaan maken. Ook in de avond en in het weekend”, aldus Schneider. Later dit jaar zullen er nog een aantal schoolpleinen op de schop worden genomen en vergroend.
Uit een pilot op Rotterdamse scholen bleek eerder al dat kinderen zich blijer voelen op een groen schoolplein. Het zou zelfs het pesten verminderen. Uit de pilot bleek dat 40 procent van de kinderen zich blij voelt op een grijs schoolplein, maar op een groen schoolplein stijgt dit naar 87 procent.
Bron: nationale onderwijsgids

De Augustinusschool en de Wilge in Hilversum, en de Binckhorst – St. Jan in Laren willen hun leerlingen stimuleren om meer te bewegen op school door middel van groene schoolpleinen.
BTL advies heeft in samenwerking met leerlingen, docenten en ouders drie ontwerpen gemaakt, waarin beweging door sport en spel centraal staat. De groene schoolpleinen zijn in de zomervakantie van 2015 gerealiseerd. Begin februari is de Binckhorst – St. Jan samen met de leerlingen feestelijk geopend met een professionele clinic straatvoetbal.
Aansluiting op school en omgeving
De schoolgebouwen van de Wilge en de Binckhorst – St. Jan hebben een karakteristieke architectuur en de Augustinusschool ligt aan de rand van een park. De schoolpleinen waren verouderd en sloten niet meer aan bij de huidige onderwijsvisie van de scholen en de behoeften van de kinderen. In het ontwerp van de nieuwe schoolpleinen is daarom rekening gehouden met een goede aansluiting op de omgeving en schoolgebouwen. “Sport en spel zijn ingepast in het groen en de duidelijke indeling zorgt voor overzichtelijke en uitnodigende speelplaatsen. Deze zijn niet alleen toegankelijk voor leerlingen, maar ook voor kinderen uit de wijk,” vertelt tuin- en landschapsarchitect Richard Herijgers van BTL Advies.
“Door multifunctionele sportvelden, speeltoestellen en spelaanleidingen aan te leggen, is er voldoende aanleiding voor beweging”, aldus Arie Bal (Vestigingsmanager, BTL Realisatie). “Daarnaast bieden de pleinen ook plaats voor rustplekken en zijn veel materialen hergebruikt om het speelplein zo goed mogelijk in de omgeving in te passen.”
Bron: stad-en-groen.nl

Een groen schoolplein, dat was hen beloofd. Milan van Roon (11 jaar) en Cato Rogaar (10 jaar) zitten in groep 8 van basisschool Montessori Waalsdorp in Den Haag. Samen zijn zij een actie begonnen om hun groenplein nóg groener te krijgen. Vorig jaar verhuisde hun school naar een compleet nieuw gebouw, waar een groen schoolplein bij zou worden aangelegd. Erg blij zijn Milan en Cato met hun nieuwe school, maar… het schoolplein had als het aan hun had gelegen wel íets groener mogen zijn.
Cato vertelt: ‘Sommige dingen op ons plein vinden we heel leuk, zoals het bijenhotel. Maar het is jammer dat bijna al het groen achter hekjes staan. Zo kunnen we er helemaal niet van genieten!’ Milan vult aan: ‘Een groen schoolplein, dat zou dan toch ook écht groen moeten zijn? Wij willen bijvoorbeeld heel graag een moestuintje of een kruidentuin, die we met de klas kunnen verzorgen. Dat willen we zelfs wel in onze pauzes doen.’ En we moeten natuurlijk goed afspreken dat er niemand doorheen gaat fietsen ofzo.’
Maar ook meer avontuurlijk groen – waar echt in en op gespeeld kan worden – zouden de Waalsdorpers graag zien. Cato: ‘Er is nu nog heel veel steen op ons plein. Waarom kan dat geen gras worden? Daar kunnen we veel beter op spelen!’
De leerlingen richten hun actie op het bestuur van de school. Graag zouden zij met de architect van hun schoolplein om de tafel gaan zitten om te vertellen hoe hun plein er uit zou moeten zijn. ‘Eigenlijk hadden ze dat ons al bij het begin moeten vragen’, zegt Milan. ‘Maar het is nog niet te laat en er kan nog best wat worden veranderd. Wij zitten nu al in groep 8, dus wij zullen er dan niet lang meer plezier van hebben, maar de kinderen uit de lagere klassen wel. Daar doen we het voor!’
Directeur van Montessori Waalsdorp Berien Bakker is trots op haar leerlingen: ‘Vanuit de schoolleiding juichen wij dit soort initiatieven alleen maar toe. Toen Milan en Cato bij mij kwamen met hun vraag om een groener schoolplein, heb ik gezegd: Ga eerst maar eens kijken wie jullie nog meer mee kunnen krijgen met jullie plan. Daarop hebben zij leerlingen uit verschillende klassen gemobiliseerd en handtekeningen verzameld (zie foto). Geweldig toch, als kinderen zo’n ondernemende instelling hebben!’

Kinderen van de Openbare Basisschool Brandevoort legden op 17 september a.s. samen met tv tuinman Lodewijk Hoekstra een vierkante meter-watertuin aan op het schoolplein.
OBS Brandevoort is één van de 24 Nederlandse basisscholen die een vierkante meter-tuin cadeau krijgt. Deze tuintjes met planten als Allium, Sedum, Origanum en Vederdistel worden aangelegd in het kader van de Groei & Bloei Nationale Tuinweek die in juni is gehouden. Doel is om actief tuinieren met bloemen en planten, ook bij jonge kinderen, in Nederland te bevorderen. De tuintjes worden nu, na de zomervakantie, aangelegd zodat de kinderen de tuintjes ook zelf kunnen onderhouden.
De vierkante meter-tuintjes voor scholen bevorderen de biodiversiteit en worden aangeboden door tuinvereniging Groei & Bloei, de hoveniersvereniging VHG, Vivara en het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN), dat ook lesmateriaal verzorgt rondom de flora en fauna van de schooltuin.

Op het groene schoolplein van OBS Prinses Catharina-Amalia in Den Haag is gisteren de nieuwe VHG-Handleiding Groene Schoolpleinen gepresenteerd. Het is een boekwerk vol inspiratie en informatie voor hoveniers die aan de slag willen met het vergroenen van schoolpleinen in hun regio. Egbert Roozen, directeur van Branchevereniging VHG overhandigde de eerste exemplaren aan Sonja Bleuland, hoofd programmabureau Alles is Gezondheid, aan schooldirecteur Zina Heikamp en aan Menno Weverling van Weverling Groenprojecten.
“Met deze handleiding proberen we de natuur dichter bij de gebruiker te brengen, in dit geval dus kinderen”, aldus Roozen. “Tegelijkertijd voegen we een innovatie toe aan het groene vak. Een innovatie die een belangrijke maatschappelijke betekenis heeft. Het draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen op allerlei terreinen. Op een groen schoolplein kunnen kinderen van alles ontdekken, niet alleen over natuur, maar ook over bewegen en spelen.”
Groen en gezondheid
VHG heeft de handleiding ontwikkeld met steun van het Productschap Tuinbouw. Hiermee lost de brancheorganisatie ook de belofte in het begin dit jaar is gedaan met het tekenen van de pledge ‘Alles is Gezondheid’. Daarmee heeft VHG zich namelijk verbonden aan het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is Gezondheid’. “Als groene branche onderschrijven we het belang van groen voor de gezondheid van mensen. Groen is niet langer alleen maar decoratie. De positieve effecten van groen op het welzijn en de gezondheid van mensen zijn inmiddels in diverse onderzoeken aangetoond. Natuur kan een belangrijke rol spelen in de oplossingen van hedendaagse problemen, zoals het feit dat steeds meer mensen in een stedelijke omgeving wonen en steeds meer kinderen overgewicht of gedragsproblemen hebben.”
Spelen, ontdekken en leren
Het groene schoolplein van OBS Prinses Catharina-Amalia is ontworpen op basis van de ideeën die de leerlingen zelf hebben aangedragen zoals een moestuin, een doolhof, een zandspeelplaats en een wilgentunnel. “We hebben ongeveer twee jaar de tijd genomen om samen met de kinderen plannen te maken en financiering te vinden”, vertelt directeur Zina Heikamp. “Het was de moeite waard. Het spelen is nu veel leuker. Er valt van alles te doen, te ontdekken en te leren. Elk leerjaar heeft de verantwoordelijkheid over een deel van het plein. Daar zorgen de kinderen voor het onderhoud. Zo wordt het plein steeds meer een stukje van henzelf.”
Alles is Gezondheid
Alles is Gezondheid is het Nationaal Programma Preventie waarin partijen afspraken maken en gezamenlijk acties ondernemen die een beweging op gang brengen die mensen inspireert en ondersteunt om aan hun gezondheid te werken. Thuis, op school, op het werk enzovoorts.
 

Acht duurzaamheidsprojecten in Drenthe, Friesland en Groningen, waaronder Werken aan groene schoolpleinen en Woningcorporaties worden groener krijgen een subsidie uit het programma Duurzaam Door. Zij ontvangen deze omdat ze bijdragen aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen van de provincies. Het gaat om een bedrag van in totaal 403.384 euro.
Werken aan groene schoolpleinen
Greensytes gaat samen met het IVN en twee ecologisch groenontwerpers een ontwerptraject met zes Drentse scholen in. Zij gaan de scholen helpen bij het maken van een ontwerp voor een groen schoolplein. Daarbij houden ze oog voor de directe schoolomgeving. Daardoor ontstaat een meerwaarde voor de school en de samenleving. Greensytes krijgt voor het project Werken aan groene schoolpleinen vanuit DuurzaamDoor een subsidie van 45.000 euro.
Woningcorporaties worden groener

Het IVN gaat de komende jaren met verschillende woningcorporaties in Groningen en Drenthe aan de slag met vergroening en verduurzaming. Een aspect waar veel woningcorporaties nog onvoldoende aan toekomen is het groener maken van de woonomgeving. IVN heeft daar ervaring mee opgedaan in de succesvolle projecten GroenDichterbij, Tuinreservaten en Generatietuinen. Die ervaringen maakt IVN toegankelijk voor de woningcoöperaties in Drenthe en Groningen, zodat die ze ook kunnen toepassen. Het IVN ontvangt 90.000 euro subsidie voor het voor het uitvoeren van het project.
Bron: Provincie Drenthe