Bouw 1,5 kilometer lange duurzame biodiversiteitsmuur van start

De Gender is een kleine waterloop op het bedrijventerrein De Run te Veldhoven. Deze waterloop wordt veranderd in een beekdallandschap; een open parklandschap in een industriële omgeving. Eyecatcher is de golvende kademuur van ruim 1,5 kilometer met ruim 450 zonnepanelen en diverse faunavoorzieningen. Het beekdallandschap dat aan weerszijden van de Kempenbaan wordt gerealiseerd, combineert allerlei […]

Kinderen en volwassenen uit Maastricht werken aan een duurzame toekomst

Maastrichtse kinderen en volwassenen werken op 18 april samen aan een duurzame toekomst van hun wijk. Inspiratiebron zijn toekomstbeelden van kinderen van basisschool De Spiegel. Zij zien de toekomst in Randwyck met auto’s onder de grond, boomhutten, ronde huizen voor meerdere generaties, een wijk vol groene parken en speelplaatsen. De toekomstavond is onderdeel van het […]

Samenwerken aan een duurzame, groene en schone stad

De gemeente Amersfoort blijft zich inzetten om de stad duurzamer,groener en schoner te maken. Om dit te realiseren heeft het college voor 2012 milieu-uitvoeringsplannen vastgesteld. Daarnaast wordt nadrukkelijker de samenwerking gezocht met partijen uit de stad. Zo komen er meer bloemrijke bermen in Amersfoort zodat verschillende dieren zich makkelijker in en door de stad kunnen […]

Duurzame tuin van Nico Wissing en Lodewijk Hoekstra op Floriade

Op themaveld Green Engine is tijdens de Floriade de Duurzame Tuin van NL Label te bezoeken. Afgelopen vrijdag tekenden de gerenommeerde tuinarchitecten van NL Label,  Nico Wissing en Lodewijk Hoekstra, het deelnamecontract met de Floriade organisatie. De ambitie van de tuin die NL Label gaat realiseren op de Floriade is om Nederland te laten zien […]

Nieuwe prijsvraag voor ontwerp duurzame groene speelplekken van start

Zoals toenmalig landbouwminister Gerda Verburg tijdens de prijsuitreiking van de Entente Florale 2009 al aankondigde, er komt een nieuwe prijsvraag voor “Duurzame groene speelplekken”. Het  betreft het ontwerpen en realiseren van een kwalitatieve hoogwaardige, duurzame openbare of semi-openbare speelplek, inclusief schoolpleinen of speelgelegenheid voor instellingen voor kinderopvang, BSO, instellingen voor jeugdige gehandicapten etc. De prijsvraag […]

PvdA Heerhugowaard wil een groene en duurzame gemeente

PvdA Heerhugowaard zet de komende gemeenteraadsverkiezingen in op een groene en duurzame gemeente. Dit staat te lezen in het verkiezingspromma 2010 – 2014. De partij schrijft in haar programma dat groen een buurt prettiger maakt om in te wonen, het kinderen de gelegenheid geeft om te spelen en dat het noodzakelijk is voor het voortbestaan […]

Duurzame maatregelen voor Nijmeegse bomen

Voor het planten van nieuwe bomen komt de gemeente Nijmegen aan de Hatertseweg met unieke ondergrondse maatregelen die ervoor zorgen dat de bomen ten minste 40 jaar kunnen blijven staan, zonder overlast te veroorzaken met wortelopdruk. Voor de nieuwe bomen worden ondergronds grote kunststof bakken geplaatst die afgesloten worden met een betonnen deksel. De voorziening […]

Wie ontwerpt de meest duurzame en hoogwaardige groene speelplek?

In het gemeentelijk groenbeleid en speelruimtebeleid wordt veelal te weinig aandacht geschonken aan het belang van groene speelplekken voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de kinderen. Er is een grote behoefte aan hoogwaardige, duurzame groene speelplekken, waarin ook de creativiteit en verbeeldingskracht van kinderen tot hun recht kunnen komen. Kinderen verdienen een goede groene […]